Listy
Rafał Sarnecki
fot. Marianna Wybieralska

Rafał na Manhattanie

JF


Autorem fotografii Rafała Sarneckiego w JAZZ FORUM 4-5/2011 na stronach 32 i 64 nie jest – jak podaliśmy – John Guillemin, lecz Marianna Wybieralska, którą serdecznie za tę omyłkę przepraszamy.


Zobacz również

MKJazz Foto 2020 – Sprostowanie

MKJazz Foto 2020 – Sprostowanie  Więcej >>>

Potrójny błąd

Inny reżyser, inny kompozytor, inny film Więcej >>>

Sprostowanie

Wkradły się błędy do Jazz Forum 12/2018 oraz 1-2/2019 Więcej >>>

Sprostowanie

Do wywiadu z Branfordem Marsalisem wkradły się błędy (12/2015 Jazz Forum). Więcej >>>

  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm
Dokument bez tytułu