Listy
Dave Burman w Hali Stoczni Gdańskiej
Sopot, 1956 r.

Złota Księga

Maciej Krzyżanowski


Zaginęła pamiątkowa Złota Księga gdańskiego „Jazz Klubu”.

W pierwszej połowie lat 50. w Gdańsku powstał Jazz Klub. Wpisy w księdze pamiątkowej „Złota Księga” (czerwona oprawa skórzana, z tłoczonym napisem, złotymi literami) zaczynają się, poza introdukcją, od reportażu z festiwalu jazzowego w Hali Stoczni w Gdańsku (zdjęcia skradzione w Warszawie). Na dalszych stronach są zapiski z różnych koncertów, imprez, spotkań autorskich i innych zdarzeń organizowanych przez Jazz Klub Gdańsk.

Są tam między innymi wpisy członów teatrzyku Bim-Bom, Leopolda Tyrmanda, Jana Sztaudyngera z odręcznie napisaną fraszką jazzową („Przebacz mi Jezu, nie kocham Jazzu”), Jerzego Afanasjewa i wielu innych.

O wpisach muzyków jazzowych nie wspomnę, bo są tam w zasadzie wszyscy, którzy grali w Gdańsku. Ostatni wpis jest „dziełem” Jana Ptaszyna Wróblewskiego z Believersami z rok 1956.
Moja matka, Krystyna Krzyżanowska, będąc członkiem gdańskiego Jazz Klubu prowadziła Złotą Księgę. Przez ponad 40 lat Księga „żyła” u nas w domu i chyba dlatego zostałem też zagorzałym miłośnikiem jazzu.

Pod koniec lat 90., poprzez istniejący w tamtych latach dzięki Krzysztofowi Mauerowi Jazz Klub w Gdańsku, z moją Mamą nawiązała kontakt dziennikarka z „Dziennika Bałtyckiego” (prawdopodobnie). Pożyczyła Księgę w celu napisania artykułu o jazzie w Gdańsku. No i w tym momencie powstał problem. Księga po dzień dzisiejszy nie wróciła na swoje miejsce w bibliotece u nas w domu.

Niestety nie znam nazwiska Pani Redaktor, podobno przeprowadziła się do Warszawy. Pytałem wiele osób związanych z jazzem, czy mają jakieś wiadomości lub widzieli Księgę ostatnimi laty. Ostatnio, w sierpniu 2011 rozmawiałem Janem Ptaszynem Wróblewskim, ale i on nie widział Księgi.

Ostatnią szansą na jej odzyskanie jest moja prośba do Państwa o ewentualne informacje na jej temat, może ktoś będzie coś wiedzieć, lub Panią Redaktor ruszy sumienie.

Maciej Krzyżanowski
m.krzyzanowski6@wp.pl


 


Zobacz również

MKJazz Foto 2020 – Sprostowanie

MKJazz Foto 2020 – Sprostowanie  Więcej >>>

Potrójny błąd

Inny reżyser, inny kompozytor, inny film Więcej >>>

Sprostowanie

Wkradły się błędy do Jazz Forum 12/2018 oraz 1-2/2019 Więcej >>>

Sprostowanie

Do wywiadu z Branfordem Marsalisem wkradły się błędy (12/2015 Jazz Forum). Więcej >>>

  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm
Dokument bez tytułu