Wytwórnia: Neu Klang


Picture of the Past
Lullaby for a handfull kids
Payed View on Tatra
Little Waltz Wunderlich
My Polish Heart
Back Where I Belong
Komeda Hom­mage
A Man of a Big Heart
Taniec Magurski
Elegy 3:00

Muzycy: Vladyslav Sendecki, fortepian; Dawid Lubowicz, skrzypce; Mateusz Smoczyński, skrzypce; Michał Zaborski, altówka; Krzysztof Lenczowski, wiolonczela


Recenzja opublikowana w Jazz Forum 12/2018


Le Jardin Oublie/ My Polish Heart

Vladyslav Sendecki, Atom String Quartet

  • Ocena - 5

Koncerty pianisty Władysława „Adzika” Sendeckiego z kwartetem smyczkowym Atom String Quartet mają już wieloletnią tradycję. Teraz, utwory z repertuaru tych cieszących się uznaniem publiczności wys­tępów artyści zamieścili na płytach. Album winylowy za­wiera rejestrację koncertu w Bauer Studiu w Ludwigsburgu (maj 2018), a płyta kom­paktowa zawiera jeszcze nie­wykonane wów­czas kompozycje. Ten CD jest zresztą pod­miotem naszej recenzji.

Materiał muzyczny „My Polish Heart” nawiązuje głównie do polskiego folkloru i naszej spuścizny artystycznej. Autorzy i wykonawcy odnoszą się w różny sposób do idiomu tej twórczości. Niezależnie jednak, czy są to źródłowe, czy alegoryczne in­spi­racje, a także, czy wyrażają je klasyczne, czy jazzowe przebiegi fakturalne, w utworach pomieszczone są w różnym stopniu atrybuty naszej kultury. Należy też podkreślić, że nigdy nie mamy do czynienia z formami jej stylizacji. Przeciwnie, wszystkie kompozycje stanowią w dużym stopniu nowatorskie roz­wiązania pod względem aranżacyjnym, ago­gicznym, interpretacyjnym i formalnym.

Nagranych zostało dziesięć utworów, z któ­rych pięć jest autorstwa Adzika, dwa jego brata Stefana, a po jednej Karola Szy­manowskiego, Krzysztofa Komedy i Wolfa Kerscheka. Ostatni z wymienionych jest zresz­tą autorem tytułowej kompozycji dedy­ko­wanej Władysławowi Sendeckiemu.

Najkrócej można określić zarejestrowane utwory jako współczesną muzykę tonalną z obecnością obszernych fragmentów impro­wizowanych (szczególnie u pianisty). Wyko­nania tych dzieł są fascynujące i przekonujące pod względem artystycznym. Opisanie walo­rów gry Sendeckiego i muzyków kwartetu smyczkowego wymusza użycie samych su­per­latywów. Poprzestaniemy zatem na okreś­leniu ich w pełni mistrzowskimi, a uzyskane przez nich efekty, za doskonałe.


Autor: Piotr Kałużny

  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm