Aktualności
Helena Jasiukowicz i Lidia Miłosz z Iławskiego Centrum Kultury50 x Złota Tarka!Premiera 2-tomowej monografii odbędzie się podczas 51. edycji Old Jazz Meeting „Złota Tarka” w Iławie.

50 x Złota Tarka” to pamiątkowa dwutomowa publikacja wydana nakładem Iławskiego Centrum Kultury. Tom I w opracowaniu Krzysztofa Wilskiego i Witolda Mirskiego opisuje część warszawską – od kształtowania się formuły festiwalu do czasów przełomu politycznego. Część druga to „iławska historia” z lat 1994 -2021 opracowana merytorycznie przez Adama Ludwiczaka

Pomysł na stworzenie publikacji pojawił się w Iławskim Centrum Kultury w trakcie projektowania jubileuszowej 50. edycji festiwalu. Koncepcję wydawnictwa i redakcję merytoryczną powierzono Adamowi Ludwiczakowi. Wszystkie działania odbywały się we współpracy z Iławskim Centrum Kultury przy dużym zaangażowaniu pracowników. Autorami projektu graficznego są iławscy artyści graficy Bogdan Wojtek Bartkowski i Ada Bartkowska. Autorem słowa wstępnego jest Dawid Kopaczewski – Burmistrz Miasta Iławy. Czytelnik znajdzie w wydawnictwie wiele materiałów archiwalnych, a także wywiady z dyrektorami artystycznymi: Wojciechem Kamińskim i Grzegorzem Grzechem Piotrowskim przeprowadzone w latach 2020 - 2021.

Autorzy opracowania o publikacji:

Powstała książka, będąca kompilacją archiwalnego zapisu i eseju na temat każdej edycji Złotej Tarki. Nie ma ona ambicji bycia monografią spotkań jazzmanów grających jazz tradycyjny i fanów tej muzyki, które w skrócie myślowym nazywano Złotą Tarką. Do tego potrzebny jest potężny aparat naukowy. Jesteśmy jednak przekonani, że książka będzie interesująca zarówno dla muzyków, publicystów muzycznych, jak i tych, którzy zasiadali na widowni „Stodoły” i innych „tarkowych” miejsc jako słuchacze najweselszej muzyki świata.


Autorzy: Witold Mirski, Krzysztof Wilski i Adam Ludwiczak

Lidia Miłosz – Dyrektor Iławskiego Centrum Kultury, inicjatorka tego przedsięwzięcia składa podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tego projektu, przede wszystkim autorom książki:

– Adamowi Ludwiczakowi,
– Witoldowi Mirskiemu,
– Krzysztofowi Wilskiego.

Autorom szaty graficznej:
– Bogdanowi Wojtkowi Bartkowskiemu i Adzie Bartkowskiej.

A także:
– Pawłowi Brodowskiemu – Redaktorowi Naczelnemu Jazz Forum za wszechstronną pomoc i otwarcie archiwum redakcji;
– Helenie Jasiukowicz z Iławskiego Centrum Kultury za zaangażowaną współpracę z zespołem redaktorskim, dzielenie się wspomnieniami i docieranie do źródeł wiedzy;
– Natalii Taranowskiej z Iławskiego Centrum Kultury za uważność na każdym etapie tworzenia;
– Andrzejowi Musińskiemu, i wszystkim, którzy przez pięćdziesiąt lat fotografowali, filmowali, opisywali, recenzowali „ZT”;
– Aleksandrowi Pałacowi, telewizyjnemu dokumentaliście „ZT”, którego bogaty materiał ma szczególne znaczenie dla przyszłych pokoleń.Premiera książki będzie miała miejsce podczas 51. Międzynarodowego Festiwalu Old Jazz Meeting „Złota Tarka” w Iławie, który odbędzie się w dniach 12-14 sierpnia 2022 r. 

Więcej informacji: www.zlotatarka.pl

Płyta miesiąca

Adam Bałdych Quintet/Agata Szymczewska

Legend

Linki
Z galerii

Jan Bebel - portfolio

  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm