Aktualności
Apel do Ministra o ochronę polskiej kulturyZwiązek Zawodowy Muzyków RP wystosował do Ministra Kultury apel o pilne zmiany ustawodawcze

J.E. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński,

W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się o pilne wdrożenie uregulowań w formie zarządzeń lub zmian ustawowych idących w kierunku trwałej, gwarantowanej ochrony i priorytetu dla polskiej muzyki w mediach, szczególnie publicznych. Rozumiemy przez to wysokie kwoty procentowe (np. 80% - patrz: RDC) utworów muzycznych oraz słowno-muzycznych stworzonych przez polskich twórców, których artystyczne dzieła w 100% w ramach praw autorskich i pokrewnych w tym wykonawczych kapitalizowane są na terytorium RP z uwzględnieniem OZZ  w tym w szczególności ZAiKS, SPAW, STOART.

Wieloletnia walka ZZM RP o spełnienie powyższego postulatu napotykała dotąd na niezrozumiały, nieprzejednany opór kolejnych kierownictw mediów publicznych – wierzymy, że szczególnie w obecnym czasie wniosek nasz jest głęboko uzasadniony racją stanu polskiej kultury – co więcej: może się stać zaczynem głębszych, od lat oczekiwanych zmian strukturalnych i programowych w Polskim Radio.

Zwracamy się również o pilne wdrożenie aktualizacji ustawy o czystych nośnikach, z braku której środowisko polskich artystów ponosi od wielu lat straty na poziomie 365 mln zł rocznie.

Polska jest już w Europie ostatnim krajem, który dotąd nie rozwiązał tej palącej kwestii: mamy nadzieję,  że zostaną w niej niebawem podjęte odpowiednie, zdecydowane kroki.

Zarząd ZZM RP w składzie:

Wojciech Konikiewicz, Krystyna Prońko, Ryszard Wojciul, Piotr Remiszewski,  Mieczysław Jurecki, Bogdan Gajkowski, Maciej Zieliński

Warszawa 16.03.2020r.

Do wiadomości:

MKiDN, Sejm, media
  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm