Aktualności
APEL do miłośników jazzu, muzyków i całego środowiska muzycznego

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego    Nadszedł czas aby zadbać o wszystko co dotyczy historii polskiego jazzu od początków XX wieku. Szczególnie jest to ważne teraz, gdy wielu naszych kolegów odchodzi z tego świata.  Podpisana ostatnio umowa z Biblioteką Narodową w Warszawie zapewnia należyte zabezpieczenie dokumentów i nagrań oraz skatalogowanie ich w sposób umożliwiający publiczny dostęp pod hasłem:  „JAZZ W POLSCE – ARCHIWUM”.
    Przystąpiliśmy już do archiwizacji materiałów zgromadzonych m.in. w redakcji Jazz Forum oraz nawiązaliśmy kontakty z niektórymi spadkobiercami polskich muzyków i krytyków jazowych.    
     Polskie Stowarzyszenie Jazzowe kieruje apel do wszystkich, którzy zechcieliby przekazać posiadane archiwalia jako darowiznę lub udostępnić  istotne z punktu widzenia korzeni polskiego jazzu dokumenty celem przygotowania ich profesjonalnych kopii.
    W tej sprawie prosimy kontaktować się z:
redakcją JAZZ FORUM: tel. +22 6219451
wiceprezesem PSJ Mikołajem Lipowskim:  tel. 0-512 231 668
sekretariatem PSJ:  +22 8273926
Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego
Warszawa
  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm