Aktualności
Archiwum Jazzu PolskiegoBiblioteka Narodowa zaprasza do Archiwum Jazzu PolskiegoList Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej, do jazzmanów

Szanowni Państwo,

twórczość polskich muzyków jazzowych od dziesięcioleci wzbogaca rodzimą i światową kulturę. Ich dorobek – dla przyszłych pokoleń – należy pieczołowicie gromadzić, troskliwie chronić i profesjonalnie udostępniać.

Biblioteka Narodowa, działająca pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, już w roku 2011 wystąpiła z inicjatywą utworzenia Archiwum Jazzu Polskiego. Wówczas, jako pierwsze, do nowopowstałego Archiwum Jazzu Polskiego dodane zostało archiwum Krzysztofa Komedy. Wówczas również wysłaliśmy do Państwa zaproszenia do włączenia się w nasz projekt. Mamy pewność, że to nasz i Państwa wspólny projekt.

Pragniemy, aby w Bibliotece Narodowej, obok zgromadzonych już w naszym skarbcu autografów Fryderyka Chopina, czy rękopisów Stanisława Moniuszki, Karola Szymanowskiego, Witolda Lutosławskiego, Grażyny Bacewicz oraz Krzysztofa Pendereckiego, znalazły się również zbiory polskich jazzmanów i ludzi tworzących historię polskiego jazzu. Już teraz możemy pochwalić się materiałami z archiwów Włodzimierza Nahornego, Andrzeja Trzaskowskiego, Jana Zylbera, Janusza Zabieglińskiego, Jana Borkowskiego, Ryszarda Wolańskiego, Zbigniewa Seiferta, Leszka Żądło, Jerzego Miliana.

Prosimy zatem Państwa o rozważenie podarowania Bibliotece Narodowej zbiorów związanych z Państwa biografią, twórczością i działalnością muzyczną (np. archiwalnych nagrań muzycznych, zapisów nutowych, umów, korespondencji, fotografii, plakatów). Chętnie Państwu pomożemy w ich uporządkowaniu lub wyborze.

Każdy element Państwa archiwum znajdzie w Bibliotece Narodowej swoje miejsce, będzie chroniony oraz wieczyście przechowywany. Poddane zabiegom konserwatorskim archiwalia zostaną w kolejnych latach uporządkowane, opracowane i zdigitalizowane. Wszystko to z dbałością o najwyższe standardy.

Co ważne: aby polski jazz był wciąż żywy, oczywiście należy go komponować, grać i śpiewać, ale także o nim mówić i pisać – dlatego zbiory Biblioteki Narodowej są udostępniane badaczom i zainteresowanym czytelnikom w profesjonalnych czytelniach, a za pośrednictwem Biblioteki Cyfrowej POLONA, za zgodą autorów – w wersji cyfrowej również na całym świecie.

Zapewniam Państwa również z całą stanowczością, iż wszystkie prawa autorskie Darczyńców pozostają przy Nich. Biblioteka Narodowa dzięki umowom darowizny z precyzyjnie określonymi, dopuszczonymi przez Darczyńców, polami eksploatacji, działa zawsze, tylko i aż, na mocy licencji niewyłącznej.

Domyślamy się, że część zgromadzonych materiałów możecie Państwo nadal uważać za przydatne do pracy. Dlatego jesteśmy otwarci na przyjmowanie fragmentów archiwów; proponujemy też wykonanie dla Państwa kopii cyfrowych z materiałów szczególnie Państwu pomocnych lub drogich.

Zależy nam, by zgromadzić reprezentatywną kolekcję jazzu polskiego, tak, by za kilka lat wpisać ów fenomen kulturowy na listę Pamięci Świata UNESCO. Jestem przekonany, że jazz polski na to zasługuje. Mam nadzieję, że Państwo podzielacie mój pogląd.

Serdecznie zapraszamy!

dr Tomasz Makowski

15.02.2017

  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm