Aktualności
Jan Ptaszyn Wróblewski



DZIEŃ PTASZYNA

JF



W piątek, 4 września br. o godz. 11.00 Jan Ptaszyn Wróblewski, Honorowy Obywatel Zamościa, odsłoni swoją tablicę w zamojskiej „Alei Sław”.

Tego samego dnia wieczorem o godz. 21.00  na Rynku Wielkim w Zamościu odbędzie się Galowy Koncert „Ptaszyn – Zamościowi”. Wystąpią: Jan Ptaszyn Wróblewski Quartet, Zbigniew Namysłowski, Dorota Miśkiewicz, Henryk Miśkiewicz, Piotr Baron i Marek Stryszowski.


Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia pod hasłem „Zamość Ptaszynowi – Ptaszyn Zamościowi” jest PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. – Mecenas Kultury Zamościa wraz ze Stowarzyszeniem Zamojski Klub Jazzowy im. Mieczysława Kosza oraz Urzędem Miasta Zamość.

PRZYJEDŹ DO ZAMOŚCIA!
Organizatorzy pragną zaprosić do udziału w uroczystości wszystkich chętnych uczniów i absolwentów szkół muzycznych I i II stopnia, uczelni muzycznych oraz muzyków potrafiących czytać nuty i grać na saksofonie. Wszyscy, którzy przybędą do Zamościa z saksofonem w dniu 4 września na godz. 11.00 będą mogli zagrać dla Jana Ptaszyna Wróblewskiego, aby nadać uroczystości niezapomniany charakter.

Wszyscy chętni proszeni są o kontakt: tmadej@zke.com.pl lub tel. 0-606 915 035. (Teresa Madej).  


 




  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm