Aktualności

II Konwencja Muzyki Polskiej
12-14 maja 2014
Biblioteka Narodowa
Warszawa
II Konwencja Muzyki PolskiejW dn. 12-14 maja w Bibliotece Narodowej odbędzie się II Konwencja Muzyki Polskiej.

Będzie to ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli środowiska muzycznego.

Centralnym punktem Konwencji będzie prezentacja „Raportu o stanie tradycyjnej kultury muzycznej”, przygotowywanego w zespole kilkunastu autorów pod redakcją Weroniki Grozdew-Kołacińskiej. Raport powstał w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga 2014, ustanowionego z okazji przypadającej w tym roku  200. rocznicy urodzin wybitnego folklorysty i etnografa.

Konwencja zajmie się całokształtem spraw polskiej muzyki zarówno w jej głębokości historycznej do szerokiego spektrum współczesności: od muzyki poważnej, poprzez jazz, alternatywę, muzykę dawną, tradycyjną do muzyki popularnej. Przygotowywane raporty, wystąpienia i dyskusje będą zawierały dane o uczestnictwie w kulturze, dostępie do muzyki, aktywności artystycznej i kulturoznawczej, wydawnictwach, mediach i infrastrukturze prawnej, w tym prawie autorskim.

Konwencja trwać będzie trzy dni – od 12 do 14 maja 2014 roku – i odbędzie się w salach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Pierwszego dnia wygłoszone zostaną referaty otwierające oraz zaprezentowany zostanie „Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej”. Drugiego dnia odbędą się równoległe, otwarte dla publiczności panele dyskusyjne, prowadzone przez zaproszonych moderatorów. Trzeciego dnia nastąpi podsumowanie dyskusji panelowych oraz odbędzie się dyskusja plenarna.

Konwencja skierowana jest do przedstawicieli środowiska muzycznego: kompozytorów, artystów wykonawców, muzykologów i teoretyków muzyki, dziennikarzy i krytyków, przedstawicieli instytucji muzycznych i organizacji pozarządowych, a także studentów i melomanów.

Uczestnictwo w Konwencji jest bezpłatne. Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału, rejestracja odbywa się poprzez stronę www.konwencjamuzyki.pl/pl/2014/rejestracja

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 maja.

Organizatorem Konwencji jest Instytut Muzyki i Tańca we współpracy ze Związkiem Kompozytorów Polskich, Polską Radą Muzyczną i Otwartym Forum Muzyki Polskiej.

www.konwencjamuzyki.pl
  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm