Aktualności
INSTYTUT JAZZU W NYSIE ZAPRASZA

Agata Krycia-Chomińska; Piotr BaronInstytut Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, w ramach Dni Otwartych, zaprasza na bezpłatne warsztaty gry w małym zespole jazzowym, które poprowadzi Dante Luciani, światowej sławy amerykański puzonista, profesor Wydziału Jazzu University of Miami. Warsztaty odbędą się w budynku Instytutu Jazzu 19 marca br. o godz. 13.00. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne pod numerem 0-77 44 84 777

Jednocześnie zapraszamy na wieczorny koncert Jazz Trombone Summit, w którym Dantemu Lucianiemu towarzyszyć będą wykładowcy PWSZ w Nysie: Grzegorz Nagórski (puzon), Wojciech Niedziela (fortepian), Jacek Niedziela (kontrabas) i Adam Buczek (perkusja).

Koncert odbędzie się w Collegium Artium PWSZ w Nysie, ul. Obrońców Tobruku 5 o godz. 18.00.

Agata Krycia-Chomińska
Biuro Promocji PWSZ w Nysie


W roku 2006 karkołomny pomysł utworzenia Instytutu Jazzu Jego Magnificencji Pana prof. Ryszarda Knosali – Rektora PWSZ w Nysie zaowocował wizytą Pana Zbigniewa Szlempo (Kanclerza PWSZ w Nysie) u Pana dr hab. Jacka Niedzieli – ówczesnego Dziekana Wydziału Jazzu katowickiej Akademii Muzycznej. Kanclerz z Dziekanem rozmawiali wtedy o planach otwarcia Instytutu Jazzu w PWSZ w Nysie. Omawiano propozycje doboru kadry pedagogów, ogólny zarys działań, wyważenie między opcją masową i elitarną, odrębność charakteru Instytutu od innych już działających w RP.

Półtora roku trwały negocjacje na linii PWSZ – Ministerstwo. Pozorna „cisza na morzu” była (jak się okazało) „ciszą przed burzą”. Na przełomie lat 2007-2008 ze swoją bezcenną pomocą i wiedzą włączył się w sprawę Pan dr Piotr Baron, dyrygent, chórmistrz, społecznik i polityk (obecnie Wicedyrektor Instytutu Jazzu).

Wiosną 2008 r. Pan Kanclerz ponownie nawiedził katowicką AM, tym razem w towarzystwie Pana mgr Romana Hudaszka. Padła najważniejsza informacja: otwieramy! Odbyły się wstępne rozmowy z mniemanymi przyszłymi wykładowcami. Pan dr hab. Wojciech Niedziela, światowej klasy pianista, wirtuoz, kompozytor i pedagog, zgodził się objąć funkcję Dyrektora Instytutu.

W czerwcu 2008 r. Senat PWSZ przy łaskawym przyzwoleniu Jej Magnificencji Pani prof. Zofii Wilimowskiej – nowo wybranej Rektor PWSZ w Nysie, zgadza się na powołanie Instytutu Jazzu.

29 lipca 2008 r. odbywają się egzaminy wstępne na trzyletnie studia licencjackie na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa. Nabór kandydatów jest tak duży, że nie dochodzi do drugiego terminu egzaminów.

Po niewielkich zmianach stabilizuje się skład kadry. Można nieskromnie stwierdzić, iż nie jest przesadą określenie „pierwsza liga” (wystarczy sięgnąć po fachowe periodyki, bądź publikacje). Kadrę stanowią artyści aktywni koncertowo, nagrywający autorskie projekty, współpracujący z luminarzami światowego jazzu.

Instytut Jazzu PWSZ w Nysie stał się faktem. „Śląski Rzym” także jazzem teraz stoi.

Piotr Baron
 
  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm