Aktualności
Jazz w kulturze polskiejIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jazz w kulturze polskiej” odbywa się w Zielonej Górze w dn. 9 - 10 kwietnia

Organizatorem konferencji jest Instytut Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Program
Wtorek, 9 kwietnia 2019 r.
Uniwersytet Zielonogórski, Rektorat-Aula (205), Zielona Góra, ul. Licealna 9

9.00-9.15
Powitanie uczestników i otwarcie Konferencji
JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
dr hab. Barbara Literska, prof. UZ, Dziekan Wydziału Artystycznego UZ
dr hab. Rafał Ciesielski - kierownik naukowy Konferencji

Sesja I
Prowadzenie obrad: prof. dr hab. Ryszard Wieczorek

9.15-10.35
mgr Anna Piontek; Muzeum w Gliwicach
Śpiewając dixie - wokalistki Zygmunta Wicharego: Katarzyna Bovery, Elizabeth Charles, Rena Holm i Jeanne Johnston
dr Iwona Świdnicka; Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Słowiańsko-jazzowe klimaty I Koncertu fortepianowego Leszka Kułakowskiego

dr hab. Katarzyna Stroińska–Sierant, prof. AM; Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
Twórczość orkiestrowa Jerzego Miliana jako przykład awangardy w polskiej muzyce jazzowej

mgr Piotr Wróblewski; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kolędy w świecie polskiego jazzu

10.35-10.55 – dyskusja

10.55-11.10 – przerwa kawowa

Sesja II
Prowadzenie obrad: dr Igor Pietraszewski
11.10-12.30
dr Andrzej Mądro; Akademia Muzyczna w Krakowie
Szkoła Janusza Muniaka? – jazz w Krakowie po roku 1980

dr hab. Stanisław Halat; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Edukacja muzyczna elementem stymulującym rozwój muzyki jazzowej w Polsce

mgr Hanna Bias; Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Big-band Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – wzloty i upadki

mgr Andrzej Winiszewski; Polskie Radio Zachód, Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe
Audiowizualna dokumentacja historii polskiego jazzu w zasobach Polskiej Kroniki Filmowej w latach 1950-1990

12.30-12.50 - dyskusja

13.00-14.00 – obiad (Rektorat UZ - Galeria)

14.00-15.00

Round table „100 lat jazzu w Polsce? - po raz pierwszy”
(uczestnicy konferencji; moderator dr hab. R.Ciesielski)

15.00-15.15 – przerwa kawowa

Sesja III
Prowadzenie obrad: dr hab. Katarzyna Stroińska–Sierant, prof. AM
15.15-16.35

dr Igor Pietraszewski; Uniwersytet Wrocławski
Problemy definicyjne jazzu i ich konsekwencje

mgr Krzysztof Niźnik; Wrocław
Współczesna ewolucja postaw estetycznych wobec muzyki, czyli o potencjalnych skutkach zawierzenia rzeczywistości wirtualnej 

dr hab. Rafał Ciesielski; Uniwersytet Zielonogórski
Jak pisać historię polskiego jazzu?(uwarunkowania problematyki)

dr Artur Trudzik, Uniwersytet Szczeciński
50 lat aktywności Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego

16.35-16.55 - dyskusja

18.30 – kolacja, Piekarnia Cichej Kobiety, Zielona Góra, ul. Fabryczna 13

19.30 – Andrzej Winiszewski, Wątki jazzowe w Polskiej Kronice Filmowej (prezentacja  multimedialna)

20.30 – Tribute to Zbigniew Seifert

Prezentacja multimedialna Anety Norek-Skryckiej

Recital Mateusza Smoczyńskiego (skrzypce)

Środa, 10 kwietnia 2019 r.
Uniwersytet Zielonogórski, Rektorat-Aula (205), Zielona Góra, ul. Licealna 9

Sesja IV
Prowadzenie obrad: dr hab. Rafał Ciesielski

9.00-10.20
prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski; Uniwersytet Wrocławski
Muzyczne metamorfozy zakopiańskich Krupówek – od jazzu do folkloru

mgr Bartłomiej Noszka; Akademia Muzyczna w Krakowie
Rodzima muzyka ludowa w twórczości wybitnych polskich muzyków jazzowych. Na przykładzie utworów Trzaskowskiego, Muniaka oraz Namysłowskiego

mgr Marta Domurat-Linde, Berlin
„Sounds no Walls” – obecność i recepcja polskiego jazzu w Niemczech

mgr Jerzy Pustelnik; Uniwersytet Śląski, Wydział Artystyczny w Cieszynie
20 lat Bielskiej Zadymki Jazzowej

10.20-10.40 – dyskusja

10.40-10.55 – przerwa kawowa

Sesja V
Prowadzenie obrad: prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski
10.55-11.55

prof. dr hab. Ryszard Wieczorek; Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Muzyka Zbigniewa Seiferta a problem formuliczności w jazzie

dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dolej olej, NAP, Sprzedaż glonów… Typologia, znaczenia i funkcje tytułów polskich kompozycji jazzowych. Rekonesans

dr Stefan Drajewski; Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
Tekst w polskiej piosence jazzowej

11.55-12.15 - dyskusja

12.30 - Podsumowanie obrad i zakończenie Konferencji

dr hab. Bartłomiej Stankowiak, prof. UZ, Dyrektor Instytutu Muzyki UZ

dr hab. Rafał Ciesielski, kierownik naukowy Konferencji

13.00 – obiad (Rektorat UZ - Galeria)

  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm