Aktualności

JAZZ4RARE
Dowgiałło/Lipiński Duet
Knitter/Dyakowski Quintet
29.02.2020, godz. 19.00
Muzeum Emigracji
ul. Polska 1

Gdynia

JAZZ4RARE w Gdyni29 lutego jazzmani z trójmiasta zagrają w Muzeum Emigracji na rzecz Światowego Dnia Chorób Rzadkich

Co roku, w ostatni dzień lutego (w tym roku 29 lutego – najrzadziej występujący dzień w roku) przypada Światowy Dzień Chorób Rzadkich (Rare Disease Day, RDD). Wszystkie działania podejmowane w ramach RDD mają na celu budowanie coraz większej świadomości społecznej nt. chorób rzadkich oraz wyzwań stojących przed osobami i rodzinami nimi dotkniętymi. W tym roku po raz pierwszy w Trójmieście, Polsce i być może w Europie odbędzie się koncert JAZZ4RARE!

Dlaczego jazz? W naszym odczuciu jazz pozytywnie wpływa na ciało i duszę, także osób dotkniętych chorobami rzadkimi. Drugą przesłanką jest fakt, że muzyka jazzowa to często improwizacja, to mieszanka talentu, wiedzy, szczęścia i intuicji. To ciągłe stąpanie po ziemi nieodkrytej, eksplorowanie nieznanego, to często improwizowane wyprawy w niewiadomym kierunku, tak jak podpowiada serce i rozum. Dokładnie tak samo jest z działaniami na rzecz chorób rzadkich, a skoro jazz i choroby rzadkie mają tyle wspólnego, to dlaczego ich nie połączyć?

Dlaczego Muzeum Emigracji? Ponownie czerpiąc z własnych doświadczeń wiemy, że diagnoza choroby rzadkiej słyszana przez rodziców dziecka jest zarazem końcem i początkiem, swoistym momentem cezury, który zamyka jeden etap i otwiera inny, będący pewnego rodzaju podróżą w poszukiwania terapii, leczenia czy stabilizacji. W przeważającej większości przypadków jest to podróż w nieznane, bez jasno zdefiniowanego kierunku – to emigracja ze strefy komfortu do nowego życia, życia z chorobą rzadką. Nie ma zatem lepszego miejsca niż Muzeum Emigracji w Gdyni, by połączyć jazz i podróż w świat chorób rzadkich.

Koncert  poprowadzi Kamil Wicik.

Zapraszamy Was do emigracji w niezapomniane jazzowe stany ducha wypełnione dobrem dedykowanym osobom i rodzinom dotkniętym chorobami rzadkimi. Do zobaczenia!
Organizatorami koncertu są: Fundacja Bohatera Borysa, Tata Studio oraz Muzeum Emigracji w Gdyni
Patronami honorowymi koncertu są: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek.
Patronat medialny: Jazz Forum, Radio Gdańsk oraz Trójmiasto.pl


  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm