Aktualności
Jazzowe Skrzydła

Tomasz Pierchała12on14 Jazz Club w Warszawie ogłosił Międzynarodowy Konkurs Muzyki Improwizowanej

Oto Regulamin:

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Improwizowanej „Jazzowe Skrzydła” w swej unikatowej formule całorocznych zmagań polskich i zagranicznych zespołów jazzowych organizowany jest przez spółkę Vera Maremma Toscana, wyłącznego właściciela i operatora 12on14 Jazz Club.

Konkurs podzielony jest na dwie równoważne edycje – letnią i zimową – i wyłania zwycięzcę w dwóch kategoriach: „najlepszy zespół jazzowy” oraz „najlepszy instrumentalista jazzowy”. W każdej kategorii wybierany jest tylko jeden zwycięzca, który otrzymuje tytuł Laureata Międzynarodowego Konkursu Muzyki Improwizowanej „Jazzowe Skrzydła”. W konkursie nie są przyznawane nagrody drugiego stopnia ani wyróżnienia. Dla laureatów przeznaczono wysokie nagrody pieniężne i rzeczowe wręczane w czasie Koncertu Finałowego. Laureatów wyłoni Jury w składzie (w kolejności alfabetycznej): Adam Baruch, Adam Domagała, Maciej Karłowski, Maciej Krawiec i Włodzimierz Nahorny.

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Improwizowanej „Jazzowe Skrzydła” jest konkursem otwartym dla wszystkich zespołów jazzowych polskich i zagranicznych, których dorobek fonograficzny sygnowany nazwą własną zespołu, na dzień́ złożenia aplikacji nie przekracza łącznie liczby 2 (dwóch) albumów wprowadzonych do dystrybucji ogólnokrajowej na tradycyjnym nośniku fonograficznym. Dla przyjęcia aplikującego zespołu do zmagań́ konkursowych Organizator nie stosuje jakiejkolwiek cezury wiekowej wobec żadnego z Artystów stanowiących skład zespołu. Aplikujący zespół powinien być́ zawiązany w prezentowanym kształcie osobowym na co najmniej pół roku przed datą złożenia aplikacji i powinien mieć́ za sobą̨ udokumentowane w treści aplikacji doświadczenie koncertowe.

O zakwalifikowaniu do konkursu decydować będą przesłane wcześniej nagrania, których selekcji dokona Komisja Kwalifikacyjna, której skład jest niejawny. Do konkursu zakwalifikowani zostaną wykonawcy prezentujący najwyższy poziom.

W czasie przesłuchania zespół prezentuje dorobek muzyczny, składający się̨ wyłącznie z kompozycji własnych jednego lub różnych członków zespołu plus obligatoryjnie własnej interpretacji jednego standardu jazzowego.

Wszyscy uczestnicy Konkursu obligatoryjnie realizują̨ przesłuchania na scenie 12on14 Jazz Club przy pełnym udziale publiczności i w identycznych warunkach techniczno-akustycznych. W tym celu Organizator udostępnia i zapewnia każdemu zespołowi obsługę̨ profesjonalnego inżyniera dźwięku, najwyższej jakości system FOH, system backline, zestaw perkusyjny Yamaha Absolute Hybrid Maple, fortepian Yamaha G5, kontrabas Musima z przystawką David Gage Realist. Organizator nie zapewnia żadnych dodatkowych instrumentów klawiszowych (keyboards). W przypadku konieczności ich użycia, pianista korzysta z instrumentów własnych. Perkusista zespołu może korzystać́ z własnego zestawu talerzy i werbla oraz własnego zestawu pałek i miotełek. Koncert finałowy realizowany jest również̇ w powyższych warunkach.

Organizator zapewnia zakwalifikowanym do Konkursu członkom Zespołów wyłącznie nocleg w pokojach hotelowych ze śniadaniem oraz kawę̨/herbatę̨, lemoniadę̨ i wodę̨ mineralną w czasie prób i przesłuchania. Zakwaterowanie nie obejmuje osób towarzyszących członkom Zespołów. Członkowie Zespołów zakwalifikowanych do Konkursu przyjeżdżają̨ do Warszawy na koszt własny.

Termin nadsyłania zgłoszeń́ na pierwszą (skróconą) edycję letnią Konkursu rozpoczyna się̨ 1 lutego 2018 roku, a upływa 15 marca 2018 roku. Organizator poinformuje Zespół o zakwalifikowaniu do konkursu najpóźniej do dnia 30 marca 2018 roku.

Nieodpłatne przesłuchania zakwalifikowanych kandydatów będą̨ prowadzone przez dwa miesiące w każdą̨ środę̨, w okresie od 11 kwietnia 2018 roku do 30 maja 2018 roku włącznie.

Koncert Laureatów I-szej edycji (letniej) Konkursu odbędzie się̨ 16 czerwca 2018 roku.

Zespoły zainteresowane udziałem w Konkursie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu dostępnym pod adresem:
http://12on14club.com/jazzowe-skrzydla/ i złożeniem aplikacji na Karcie Zgłoszenia.

  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm