Aktualności
Jazzowy Debiut Fonograficzny 2020Damian Hyra Quartet i Kasia Osterczy Trio beneficjentami dofinansowania Instytutu Muzyki i Tańca.

10 stycznia 2020 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach programu „Jazzowy debiut fonograficzny” w edycji 2020.

W skład komisji weszli eksperci rekomendowani przez Związek Producentów Audio Video – Dorota Miśkiewicz oraz Polskie Stowarzyszenie Jazzowe – Piotr Rodowicz, a także przedstawiciel powołany przez Instytut Muzyki i Tańca – Krzysztof Herdzin.

Komisja konkursowa wybrała do dofinansowania dwa projekty:

Damian Hyra Quartet – V Records (Vertigo Jazz sp. z. o.o.)
(kwota dofinansowania – 20 000 zł)

Kasia Osterczy Trio – AudioCave Marcin Mizerek, Agnieszka Gorczyca-Mizerek
(kwota dofinansowania – 20 000 zł)

Zgodnie z regulaminem programu komisja wybrała projekty przeznaczone do realizacji biorąc pod uwagę poprawność formalną wniosków oraz szereg kryteriów merytorycznych, w szczególności: oryginalność, poziom wykonawczy i wyraz artystyczny debiutujących zespołów. Wyłonienie uczestników odbyło się w drodze dyskusji oraz głosowania.

  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm