Aktualności
Niemen Non Stop 201812. festiwal i konkurs młodych talentów odbędzie się w Słupsku w dn.  22-25 listopada.

22.11.2018, godz. 10.00 - 12.00
kino REJS/ Emcek
Konkurs wiedzowy pod hasłem „Co ty wiesz o Niemenie” kierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, związany z dorobkiem muzycznym artysty oraz polską muzyką rockową lat 60. i 70.

 

23.11.2018, godz. 10.00
14.00 kino REJS/ Emcek
Multimedialna sesja naukowa połączona z panelem dyskusyjnym „Niemen Non Stop VI: Odkrywca dźwiękowych pejzaży” prezentująca związki między   twórczością Cypriana Norwida i Czesława Niemena – przygotowana przez Ośrodek   Badań nad Twórczością  Cypriana Norwida Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz znakomitych muzykologów z polskich ośrodków akademickich. Prowadzenie: dr Piotr Chlebowski.

 

24.11. 2018, godz. 18.00 - 20.00 
Ośrodek Teatralny RONDO
Ogólnopolski Konkurs Piosenki. W jury zasiądą: Anna Serafińska, Wojciech Korzeniewski, Ryszard Wojciul. Minirecital laureatki Grand Prix 2015 – Dominiki Barabas w repertuarze Cz. Niemena. Ogłoszenie werdyktu/ ceremonia wręczenia nagród, w tym Grand Prix, wyróżnień i Nagrody Radia   Koszalin.

25.11,2018, godz. 18.00 - 20.00 
Ośrodek Teatralny RONDO
Anna Serafińska Trio (koncert)

Wystawy fotograficzne: „50 lat rock and rolla w Polsce” – złożona z fotografii Marka Karewicza i dokumentacyjna – „10 lat festiwalu   NIEMEN NON STOP”.

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI SCEN@NIEMENA|

1.  Konkurs odbywa się w ramach 12. festiwalu młodych talentów NIEMEN NON STOP.

2.  Konkurs adresowany jest do młodzieży środowisk szkolnych i akademickich (w przedziale wieku 15-28 lat) na terenie całego kraju oraz za granicą.

3.  W Konkursie mogą wziąć udział soliści oraz grupy wokalne i wokalno-instrumentalne. Z udziałuw nim wyłączeni są zdobywcy Grand Prix poprzednich edycji.

4.  Przedmiotem Konkursu jest twórczość autorska (kompozytorska, literacka) Czesława Niemena oraz utwory innych autorów wykonywane przez artystę.

5.  Każdy uczestnik Konkursu przedstawia do oceny Komisji Kwalifikacyjnej 2 dowolne utwory z repertuaru Czesława Niemena (czas trwania jednego utworu nie powinien przekraczać 4 min.), w dowolnie wybranym języku.

Uwaga! Utwory wybrane z listy rekomendowanej przez organizatora Konkursu będą dodatkowo premiowane przez Komisję Kwalifikacyjną i jury Konkursu.

6.  Materiały dźwiękowe (wraz z dokładnym opisem wykonywanych utworów) oraz – w przypadku solistów – materiały nutowe (partie instrumentów: keyboard/fortepian, gitara basowa, perkusja) i kartę uczestnictwa (wraz z fotografią uczestnika) należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.11.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres biura festiwalowego (Emcek, al.3 Maja 22, 76-200 Słupsk) z dopiskiem NIEMEN NON STOP lub na pocztę elektroniczną niemennonstop@wp.pl (obowiązkowe jest telefoniczne potwierdzenie wysłania materiałów).

7.  Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna wyłoni finałową Złotą Dziesiątkę (soliści, zespoły), która podczas festiwalu rywalizować będzie o nagrody. O werdykcie Komisji uczestnicy zostaną poinformowani w terminie do dnia 7.11.2018 r. (e-mail, telefon).

8.  W programie festiwalu uczestnicy Konkursu wykonywać będą jeden z zaproponowanych utworów z repertuaru Niemena wybrany przez Komisję Kwalifikacyjną.

9.  Festiwalowym prezentacjom solistów Konkursu towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna „Słupska Sinfonietta”, a występy oceniać będzie jury złożone ze znanych postaci polskiej kultury muzycznej.

10. Próby uczestników Konkursu odbędą się w dniu 24.11.2018 w Słupskim Ośrodku Kultury (soliści, zespoły). O porządku prób decydują organizatorzy.

  11. Przyjazd uczestników Konkursu do Słupska i zakwaterowanie na koszt własny

(istnieje możliwość rezerwacji noclegów przez organizatora).

Uwaga: uczestnicy zgłaszający swój akces do Konkursu w pełni akceptują jego regulamin i wyrażają zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, bezterminowe wykorzystanie nadesłanych materiałów audio i foto oraz rejestracji audio/video wszystkich występów uczestnika w ramach festiwalu na wszystkich polach eksploatacji.

Nagrodami pieniężnymi w Konkursie są Grand Prix 2018 oraz dwa wyróżnienia.

ORGANIZATOREM 12. festiwalu młodych talentów NIEMEN NON STOP jest Stowarzyszenie NOTA ANAMNESIS we współpracy ze Słupskim Ośrodkiem Kultury. 


  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm