Aktualności
Ogłoszenie laureatów Fryderyków 2020 odroczoneOgłoszenie laureatów nagród Fryderyk 2020 w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzu zostało odroczone

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację w kraju i ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, zarząd Związku Producentów Audio Video podjął decyzję o odroczeniu ogłoszenia laureatów nagród Fryderyk 2020 w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzu. Nagrody te miały być pierwotnie wręczone 14 marca podczas gali w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, a wobec narastających niepokojów związanych z zagrożeniem epidemii koronawirusa postanowiono ogłosić je w mediach cyfrowych 17 marca. Ostatecznie jednak ceremonia została odroczona na termin późniejszy.

Zarząd ZPAV informuje, iż w najbliższych tygodniach z uwagą będzie przyglądać się sytuacji i pracować nad nowym terminem i formułą ogłoszenia wyników głosowania Akademii Fonograficznej. O nowym terminie poinformuje tak szybko jak będzie to możliwe.

  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm