Aktualności
Prezydium Walnego Zgromadzenia PSJ: Andrzej Kapkowski, Jerzy Stępień i Jerzy Bojanowski
fot. Mikołaj LipowskiWALNE ZGROMADZENIE PSJ

Mikołaj Ł. LipowskiW Niedzielę Palmową, 5 kwietnia, w Warszawie odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. W gościnnej siedzibie ZASP-u spotkało przeszło 70 osób – muzyków, organizatorów, publicystów i miłośników jazzu – członków zwyczajnych stowarzyszenia, które istnieje w naszym kraju ponad pół wieku. Gdyby przeanalizować aktywność środowiska jazzowego na trzech poprzednich Zgromadzeniach, to tym razem padł rekord frekwencji. Jest to dowód na to, że mimo trudnych czasów, środowisko potrafi się skonsolidować, co jest dobrą prognozą na przyszłość.

Obrady otworzył prezes ustępującego Zarządu – Krzysztof Sadowski. Na zgromadzenie przybyli zaproszeni goście:
prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków – Antoni Wicherek, prezes Związku Kompozytorów Polskich – Jerzy Kornowicz, prezes Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR – Jacek Korczakowski, prezes Związku Polskich Artystów Plastyków i przewodniczący Porozumienia „Łazienki Królewskie” – Jerzy Biernat. W krótkich wystąpieniach zaproszeni goście podziękowali Polskiemu Stowarzyszeniu Jazzowemu i jego władzom wykonawczym za dotychczasową owocną współpracę na polu upominania się o odpowiedni status twórców polskiej kultury i życzyli Zgromadzeniu konstruktywnych obrad.

Następnie zostało wyłonione Prezydium Walnego Zgromadzenia, którego przewodniczącym został Jerzy Stępień (były prezes Trybunału Konstytucyjnego, obecnie w stanie spoczynku jako sędzia i muzyk, a także od dziesięcioleci jazzfan). Na sali obrad m.in. był obecny Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz – Członek Honorowy PSJ, ikona polskiego jazzu. Zgromadzenie na stojąco uczciło pamięć Członków, którzy w minionej kadencji odeszli.

Obszerny referat sprawozdawczo-programowy w imieniu Zarządu wygłosił Krzysztof Sadowski. Przedstawiciele autonomicznych Oddziałów PSJ w Krakowie (Marek Michalak) i Wrocławiu (Zbigniew Lewandowski), poinformowali zebranych o tym, co się dzieje w ich lokalnych środowiskach jazzowych, które obok środowiska warszawskiego, zapisały się złotymi zgłoskami w historii polskiego jazzu. 

W żywej dyskusji, członkowie zabierający głos poruszyli szereg problemów trapiących polskie środowisko jazzowe, wypowiadali się m.in. Janusz Kozłowski, Zbigniew Konopczyński, Tomasz Tłuczkiewicz, Krzysztof Karpiński, Adam Ferch, Antoni Czajkowski, Wojtek Konikiewicz. Wystąpienia miały charakter często krytyczny, ale też konstruktywny, pełen troski o rolę i przyszłość Stowarzyszenia, które powinno się bardziej otworzyć na młode pokolenie muzyków jazzowych.

Walne Zgromadzenie po udzieleniu absolutorium ustępującym władzom, dokonało w tajnym głosowaniu wyboru prezesa oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Przyjęto Uchwałę Programową.
 

Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie nadało tytuły Honorowych Członków PSJ: Zofii Komedowej, Markowi Karewiczowi, Andrzejowi Wasylewskiemu i Janowi „Ptaszynowi” Wróblewskiemu, za wybitne dokonania na rzecz polskiego jazzu.

Prezesem PSJ ponownie został wybrany Krzysztof Sadowski. Do Zarządu wybrani zostali: Mariusz Bogdanowicz, Jerzy Bojanowski, Paweł Brodowski, Wojciech Chrzanowski, Grzegorz Gałuszka, Krzysztof Karpiński, Mikołaj Lipowski i Janusz Szrom. Komisję Rewizyjną tworzą teraz: Andrzej Kapkowski, Waldemar Kurpiński oraz Iwona Thierry, a Sąd Koleżeński: Jerzy Stępień, Liliana Urbańska i Wiesław Żurowski. Ukonstytuowanie się wybranych ciał wykonawczych nastąpi w najbliższym czasie.

Mikołaj Ł. Lipowski   


 
  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm