Aktualności

„Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku
spotkanie promocyjne
16 listopada (niedziela) 2014, godz. 17.00
Muzeum Historii Żydów Polskich
ul. Anielewicza 6
Warszawa
Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku

Beata JózefowiczSpotkanie z autorem słownika, prof. Leonem Tadeuszem Błaszczykiem 16 listopada w Muzeum Historii Żydów Polskich.

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce zaprasza na spotkanie z prof. Leonem Tadeuszem Błaszczykiem, autorem słownika biograficznego „Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku”, które odbędzie się dnia 16 listopada (niedziela) o godzinie 17.00 w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, ul. Anielewicza 6.

Wydawnictwo to jest efektem ponad 50-letniej pracy jednego autora, jego badań w archiwach Polskich i zagranicznych, licznych wywiadów z żyjącymi jeszcze wówczas artystami, ich rodzinami i przyjaciółmi.

Słownik zawiera ponad 1500 haseł. Oprócz haseł biograficznych, w słowniku znalazły się hasła rzeczowe dotyczące instytucji, w których działalności muzyka odgrywała istotną rolę (szkoły muzyczne, orkiestry, chóry, zespoły kameralne, teatry muzyczne, synagogi, towarzystwa kulturalno-oświatowe) oraz hasła zbiorcze poświęcone wykonywanym zawodom (kantora, kapelmistrza wojskowego, krytyka i recenzenta muzycznego, producenta i sprzedawcy instrumentów muzycznych oraz gramofonów i płyt, wydawcy i księgarza muzycznego itd.).

Osobne hasła poświęcono też niektórym, szczególnie licznym rodom muzyków. Oprócz muzyków, którzy działali na ziemiach dawnej „Rzeczypospolitej obojga narodów” uwzględniono też osoby działające w innych krajach Europy, a także na innych kontynentach, jeśli pochodzili z ziem polskich oraz tu rozpoczynali naukę i zawodową działalność muzyczną, niezależnie od tego, gdzie się urodzili (dotyczy to zwłaszcza Żydów rosyjskich, którzy wskutek ograniczenia prawa do zamieszkania na terenie Rosji, a następnie nasilających się pogromów, przybywali do Królestwa Polskiego).

Nie ma na rynku europejskim analogicznej publikacji, obejmującej tak szeroki obszar (ziemie polskie w XIX i XX wieku to cały obszar Polski przedrozbiorowej) na przestrzeni dwóch wieków.

Spotkanie poprowadzi red. Anna Skulska – dziennikarka Programu 2 Polskiego Radia.

 

 

Profesor Leon Tadeusz Błaszczyk, ur. 1923 r. w Warszawie. Studiował filologię klasyczną na tajnym Uniwersytecie Warszawskim, a po 1945 na Uniwersytecie Poznańskim. Uzyskał stopień magistra w  1946 r. w Łodzi. Tam też, w latach 40-tych studiował muzykologię u prof. Alicji Simmon. Następnie był asystentem w Katedrze Filologii Klasycznej. Doktorat z Filologii Klasycznej obronił na Uniwersytecie Warszawskim w 1950 r. Od 1953 roku prowadził ze studentami zajęcia z Historii Starożytnej na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1965 roku był kierownikiem Katedry Historii Kultury na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, a w latach 1967-68 był dyrektorem Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. W tym samym czasie, w latach 1967-1968 wykładał historię polskiej kultury muzycznej XIX w. w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego zaproszony do współpracy przez ks. prof. Hieronima Feichta i prof. Zofię Lissę.

Od połowy 1968 roku do 1990 roku przebywał w Stanach Zjednoczonych. Wykładał tam Historię Literatury i Kultury Polskiej na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich w New York University. Był także redaktorem „The Polish Review”. Wykładał również gościnnie na kilku innych uczelniach amerykańskich. W roku 1990 roku powrócił do Polski i podjął pracę na Uniwersytecie Warszawskim a następnie przez 10 lat w Wyższej Szkole Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. Obecnie jest na emeryturze i zajmuje się pracą badawczą.

Jest on autorem m. in.: Dyrygenci polscy i obcy w Polsce działający w XIX i XX wieku (1964), Z dziejów upowszechnienia oświaty i kultury w Łodzi (1968), Polish Contribution to the Musical Life of America; Wydanie jubileuszowe na 200-lecie Stanów Zjednoczonych (1978), The Polish Singers’ Movement in America (1981), The Polish chapter in the history of Petersburg's musical life in the 19th century (1988), Życie muzyczne Lwowa w XIX wieku (1991), Henryk Sienkiewicz w muzyce (2000).

Publikacja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni: Polityka, Jazz Forum, Midrasz
  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm