Redakcja

Redaktor naczelny:

Paweł Brodowski


Redakcja:

Rafał Krajewski (dtp), Asia Pieczykolan (sekretarz redakcji), Marek Romański (redaktor)


Piszą m.in:

Piotr Baron, Anna Bernat, Mariusz Bogdanowicz, Ryszard Borowski, Krystian Brodacki, Jan Cegiełka, Bartek Chaciński, Bogdan Chmura, Stanisław Danielewicz, Adam Domagała, Andrzej Dorobek, Marek Garztecki, Marek Gaszyński, Ryszard Gloger, Cezary Gumiński, Tomasz Gregorczyk, Łukasz Hernik, Piotr Iwicki, Janusz Jabłoński, Marta Januszkiewicz, Andrzej Kalinowski, Łukasz Kamiński, Krzysztof Karpiński, Piotr Kałużny, Jakub Knera, Maciej Krawiec, Andrzej Matysik, Leszek Możdżer, Stuart Nicholson (Wielka Brytania), Aneta Norek-Skrycka, Monika Okrój, Dionizy Piątkowski, Marek Piechnat (Sztokholm), Adam Poprawa, Przemek Psikuta, Robert Ratajczak, Piotr Rodowicz, Martyna van Nieuwland, Vanessa Rogowska, Andrzej Schmidt, Barnaba Siegel, Sabrina Stachell, Robert Supeł, Tomasz Szachowski, Janusz Szrom, Dorota Szwarcman, Tomasz Tłuczkiewicz, Paweł Urbaniec, Michał Wilczyński, Andrzej Winiszewski, Jan Ptaszyn Wróblewski, Zbigniew Wrombel, Daniel Wyszogrodzki, Marek Zawadka, Konrad Żywiecki


Fotografują:

Jurek Bartkowski, Jan Bebel, Filip Błażejewski, Łukasz Gawroński, John Guillemin (Boston), Wojtek Kubik (Nowy Jork), Henryk Malesa, Jacek Michałowski, Marek Rokoszewski, Kasia Stańczyk, Jarek Wierzbicki


Założyciel pisma

(1965): Jan A. Byrczek


Wydaje:

FOR JAZZ, Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 58, 545 Warszawa

NIP 526-02-01-726, REGON: 012070994

KRS 0000340826, Kapitał zakładowy 10.000,00

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS

Prezes Zarządu: Paweł Brodowski

Księgowość: Advertax - Malwina Florczak


Druk:

ArtDruk Zakład Poligraficzny

ul. Napoleona 4

05-230 Kobyłka

www.artdruk.com 


Pismo specjalistyczne

8,000 egz.

Copyright ©2014 For Jazz Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Redakcja nie ponosi

odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

Indeks 36214X, ISSN 0324-8801Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm