Artykuły-OLD
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego Piotr Rodowicz otwiera Zjazd
fot. Paweł Brodowski

Walny Zjazd PSJ24 kwietnia br. odbyło się w warszawskiej Stodole Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PSJ.

Prezes Zarządu PSJ Piotr Rodowicz przedstawił sprawozdanie za ostatni rok działalności Stowarzyszenia. Zwrócił uwagę na: uporządkowanie spraw organizacyjnych PSJ, weryfikację członków PSJ w zakresie danych kontaktowych ( PSJ posiada 850 członków, ale do 300 brak aktualnych danych adresowych), przyjęcie nowych młodych muzyków, oddłużenie PSJ za sprawą działań adwokatów Andrzeja Hermana i Henryka Malesy, utworzenie profesjonalnej strony internetowej www.psjazz.pl , organizację kilku koncertów w teatrze Capitol na rzecz muzyków, złożenie 16 wniosków Gloria Artis dla zasłużonych muzyków jazzowych, interwencję w sprawie przyznania dotacji dla JAZZ FORUM i JazzPRESS, przygotowanie obchodów 60-lecia jazzu w Polsce serią koncertów, reaktywację klubu jazzowego Akwarium, organizację nowego lokalu na biuro PSJ oraz działalność PSJ na rzecz muzyków i upowszechnianiu muzyki jazzowej poprzez media, Internet i Małą Akademię Jazzu.


Wiesław Pieregorólka, Piotr Rodowicz, Mariusz Bogdanowicz, Piotr Baron
fot. Paweł Brodowski


Przewodniczący prezydium zjazdu Henryk Malesa przedstawił zmiany wprowadzone w Statucie PSJ, obejmują one m. in. :

1. w nowym statucie uwzględniono przepisy znowelizowanego Prawa o Stowarzyszeniach, 

2. nowe konstytuowanie się Zarządu PSJ, Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa, dwóchWiceprezesów i Sekretarza Zarządu.

3. zmianę kadencyjności władz z pięciu na trzy lata,

4. wprowadzeniu do Statutu możliwości powoływania Oddziałów PSJ, które tworzone są uchwałą  Zarządu, Oddział musi liczyć co najmniej 15 członków zwyczajnych PSJ .

5. powołanie Rady Programowej PSJ, która jest kolegialnym organem doradczym PSJ realizującym bieżące obowiązki wobec Zarządu  PSJ

6. członkami PSJ mogą być także osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego

W nowym statucie określone zostały cele  PSJ:

1. Skupianie muzyków, organizatorów oraz publicystów zajmujących się jazzem w organizację działającą na rzecz rozwoju muzyki jazzowej i jej pozycji w polskiej kulturze.

2. Upowszechnianie twórczości muzycznej oraz dbanie o jej należyty poziom artystyczny.

3. Dbanie o etyczne i zawodowe kwalifikacje swoich członków.

4. Sprawowanie edukacyjnej opieki nad ruchem jazzowym.

5. Organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej.

6. Reprezentowanie i ochrona twórczych i społecznych interesów członków PSJ.

7. Kształtowaniu polityki kulturalnej w Polsce związanej z muzyką jazzową i gatunkami pokrewnymi.


Tomasz Tłuczkiewicz i Bo Jonsson – szwedzki impresario przyjęty w poczet członków PSJ
fot. Paweł Brodowski


Henryk Malesa przedstawił także treść nowego Regulaminu  Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.

Przewodniczący przedstawił rezygnację dwóch członków Zarządu, Marcina Jacobsona i Grzegorza Piotrowskiego z pełnienia swych funkcji, powołano w ich miejsce Henryka Malesę i Piotra Matlę.

Grzegorz Piotrowski, Piotr Baron, Adam Kowalewski, Lora Szafran, Mariusz Bogdanowicz, Janusz Szrom, Jerzy Więckowski, Jerzy Szczerbakow, Krzysztof Woliński, Krzysztof Wilski, Marek Gaszyński.

Informację na temat zaawansowanych prac związanych z reaktywacją Klubu Jazzowego Akwarium przedstawił Paweł Kwiatkowski.


Piotr Baron, Bogusław Dziekański, Henryk Malesa, Piotr Rodowicz 
fot. Paweł Brodowski


Bogusław Dziekański przedstawił działalność Małej Akademii Jazzu i planowanego panelu dyskusyjnego oraz premiery książki autorstwa dr Andrzeja Białkowskiego zawierającej badania socjologiczne Małej Akademii Jazzu. W imieniu Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wręczył Jerzemu Więckowskiemu Odznakę Honorową Miasta Gorzowa przyznaną w podziękowaniu za pracę na rzecz Małej Akademii Jazzu .


Piotr Matla, Tomasz Tłuczkiewicz, Wojciech Konikiewicz, Bogusław Dziekański, Henryk Malesa, Piotr Rodowicz, Waldemar Deska 
fot. Paweł Brodowski


Waldemar Deska zaproponował wystosowanie listu do Ministra Kultury w sprawie sytuacji w Polskim Jazzie. Po odczytaniu treści, przekazał list do Zarządu z prośbą o rozpatrzenie. Zobacz również

Tadeusz Federowski – archiwalny wywiad

Z legendarnym perkusistą rozmawia Jerzy Bojanowski, Jazz Forum 2/1993 Więcej >>>

Grzegorz Grzyb atomowy

Archiwalny wywiad z perkusistą, który zginął tragicznie 23 lipca 2018 w wypadku na ulicy… Więcej >>>

Kiedy słychać jazzu pierwsze trzaski…

Muzyka jazzowa, a nieco później również rock’n’rollowa, w nowej powojennej rzeczywistości była w Polsce przez pewien czas… Więcej >>>

Kazimierz Turewicz w stulecie urodzin

Idolem mojej młodości był Kazimierz Turewicz, legendarny skrzypek, akordeonista, multiinstrumentalista, kompozytor i bandleader. Więcej >>>

  MKIDN stoart       stoart       stoart     psj      ejm   
Dokument bez tytułu