Aktualności
Krzysztof Herdzin – Te DeumPrawykonanie dzieła skomponowanego z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, 16 października w Bydgoszczy

Światowe prawykonanie skomponowanego przez Krzysztofa Herdzina „Te Deum”, dzieła zamówionego w tym roku przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II odbędzie się w piątek 16 października w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

Wystąpią:
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej
Polski Chór Kameralny
Krzysztof Herdzin - dyrygent
Iwona Hossa - sopran
Adam Zdunikowski - tenor

Kompozytor tak pisze o swoim dziele:

„Z radością, ale i pokorą przyjąłem zaproszenie Marszałka Piotra Całbeckiego do napisania Te Deum na okoliczność 100-lecia urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Postać to wyjątkowa w historii nie tylko świata, ale i sztuki. Aktor i dramaturg, orator i myśliciel, wrażliwy obserwator zmieniającego się świata i człowieka, tego powołanego i wybranego z całego dzieła stworzenia choć i tak często upadającego.

To kolejny utwór sakralny, który napisałem w ostatnim czasie. Po Requiem, wydaje mi się być kompozycją najbardziej wyrastającą z mojej duchowości, próbą zrozumienia samego siebie i określenia swojego miejsca w świecie. Łaciński tekst tego chwalebnego hymnu wprowadza wyjątkową atmosferę obcowania z sacrum, inspiruje kompozytora, a mam nadzieję, że i odbiorcę, do wejścia w wyższy stopień wibracji… Całość jest ciągłym poszukiwaniem, dążeniem do zrozumienia Absolutu. W świecie, w którym coraz bardziej króluje bezideowość, dla mnie ważny  jest powrót do Sacrum, do korzeni i tradycji, bezwzględna miłość do ludzi i współodczuwanie.

Utwór podzieliłem na trzy części, a przeznaczyłem na duży aparat wykonawczy: dwoje solistów, chór i orkiestrę symfoniczną. Przeplatają się w nim fragmenty podniosłe i uroczyste z refleksyjnymi i medytacyjnymi.

Proszę traktować te współbrzmienia, jako moje podziękowanie za obecność Jana Pawła II w naszym życiu.”

Krzysztof Herdzin


  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm