Aktualności

Rydet x Masecki
14.07.2024, godz. 20:00
Plac Zabaw nad Wisłą
w Warszawie

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Rydet x Masecki w WarszawieFotografie Zofii Rydet w muzycznej interpretacji Marcina Maseckiego, 14 lipca na Placu Zabaw nad Wisłą

Centrum Archiwistyki Społecznej zaprasza na projekcję zdjęć z archiwum fotografki połączoną z improwizowanym koncertem pianisty oraz spotkanie poświęcone jej twórczości. Okazją do tego jest wpisanie fotografii Zofii Rydet z cyklu „Zapis socjologiczny” na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata.

Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata tworzą obiekty o szczególnej wartości dla historii, kultury i tradycji polskiej. Wśród nich w tym roku po raz pierwszy na Listę zostały wpisane zbiory archiwów społecznych. Jednym z nich jest Fundacja im. Zofii Rydet, która opiekuje się pracami fotografki.

Zofia Rydet rozpoczęła realizację wpisanego na Listę cyklu „Zapis socjologiczny” w 1978 roku i kontynuowała go aż do lat 90. Fotografka sportretowała mieszkańców wsi, miast i miasteczek z Polski i zagranicy we wnętrzach domów, w ich codziennym otoczeniu. Ten unikalny cykl, obejmujący kilkanaście tysięcy negatywów, stanowi bezcenny dokument życia społecznego.

Wydarzenie na Placu Zabaw będzie okazją, żeby zobaczyć fotografie Zofii Rydet na wielkoformatowym ekranie i usłyszeć ich muzyczną interpretację w wykonaniu pianisty Marcina Maseckiego.

Przed koncertem odbędzie się dyskusja o znaczeniu twórczości Zofii Rydet dla polskiej kultury oraz roli archiwów społecznych w zachowaniu dziedzictwa kulturowego. W spotkaniu wezmą udział założycielki Fundacji im. Zofii Rydet prowadzące jej archiwum: Zofia Augustyńska-Martyniak i Maria Sokół-Augustyńska oraz wicedyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej Joanna Łuba. Rozmowę poprowadzi Agnieszka Obszańska z Programu Trzeciego Polskiego Radia. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Drugim zbiorem z archiwów społecznych wpisanym na Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata są fotografie z wypraw wysokogórskich Jerzego Kukuczki, którymi opiekuje się Fundacja Wielki Człowiek. Wydarzenie poświęcone archiwum himalaisty odbędzie się 4 sierpnia. Szczegółowe informacje znajdą się na stronie oraz w mediach społecznościowych Centrum Archiwistyki Społecznej.

Jak mówi Joanna Łuba: „Archiwum Zofii Rydet i Jerzego Kukuczki dla naszej instytucji i świata archiwistyki społecznej były od dawna skarbami narodowymi. Cieszymy się, że dzięki temu, że zostały wpisane na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata, zostaną dostrzeżone też przez szersze grono osób”.

BIOGRAMY

Zofia Rydet (1911–1997) – wybitna polska fotografka uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami (m.in. tytułami Artiste FIAP w 1969 oraz Excellence FIAP w 1976 roku). Poza monumentalnym „Zapisem socjologicznym” jest autorką innych cykli fotograficznych związanych z człowiekiem, m.in. „Czas przemijania” na temat starości; poświęcony dzieciom „Mały Człowiek” czy cykl surrealistycznych fotomontaży i kolaży „Świat uczuć i wyobraźni”.

Marcin Masecki – pianista i kompozytor wykonujący muzykę jazzową, improwizowaną i klasyczną. Absolwent Berklee College of Music w Bostonie. Jego działalność obejmuje szerokie spektrum stylistyczne, a wirtuozowskie łączenie gatunków oraz łamanie granicy między sztuką wysoką a rozrywkową stały się jego znakami rozpoznawczymi.

Uczestniczki dyskusji:
Zofia Augustyńska-Martyniak – konserwatorka dzieł sztuki, archiwistka, opiekunka i inwentaryzatorka archiwum Zofii Rydet, liczącego kilkadziesiąt tysięcy negatywów oraz fotografii. Popularyzatorka twórczości tej artystki fotografki. Wraz z matką, Marią Sokół-Augustyńską, zarządza Fundacją im. Zofii Rydet, którą założyły w 2011 roku.

Joanna Łuba – wicedyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej, historyczka, dokumentalistka i badaczka emigracji. Przez ponad 10 lat związana z Ośrodkiem KARTA, w którym pełniła funkcję wicedyrektorki ds. archiwów, gdzie prowadziła projekty dokumentacyjne dotyczące pamięci emigrantów. Autorka publikacji i kuratorka wystaw na bazie zbiorów społecznych.

Maria Sokół-Augustyńska – współzałożycielka i prezeska Fundacji im. Zofii Rydet. Konserwatorka dzieł sztuki, archiwistka, wielokrotna współkuratorka wystaw, na których prezentowano fotografie Zofii Rydet. Pracowała i pełniła funkcję opiekunki merytorycznej przy projektach dotyczących digitalizacji, inwentaryzacji, archiwizacji i upowszechniania prac fotografki.

Organizator: Centrum Archiwistyki Społecznej

Pomysł i koordynacja: Karolina Sakowicz

Wybór i montaż zdjęć: Michał Dyjuk

Współpraca: Dominika Szpinda (Stowarzyszenie Plan B)

Komunikacja i promocja: Iwona Oleszczuk-Jaźwiecka, Milena Ryćkowska

Projekt graficzny: Aneta Zdziech

Partnerzy: Plac Zabaw nad Wisłą, Stowarzyszenie Plan B

Wydarzenie pod Honorowym Patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

  MKIDN stoart       stoart       stoart     psj      ejm