Ogłoszenia

STRAGAN MUZYCZNY

Stragan Muzyczny to giełda drobnych ogłoszeń i ofert dla muzyków i fanów. Koszt ogłoszenia na naszej stronie internetowej bądź w czasopiśmie – jedno słowo: 1,00 zł. Koszt ogłoszenia jednocześnie i w czasopiśmie i na stronie internetowej – jedno słowo 2,00 zł. Tekst ogłoszenia wraz z przekazem pocztowym na sumę odpowiadającą ilości słów prosimy kierować na adres redakcji.

Opłaty (z zaznaczeniem tytułu publikacji) prosimy przelewać na konto:
For Jazz, sp. z o.o., skr. poczt. 2, 00-963 Warszawa
Bank PEKAO SA O/W-wa
08 1240 6218 1111 0000 4613 1841

Przelewy zagraniczne (prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia kosztów wysyłki):
swift code PKOPPLPW
PL08 1240 6218 1111 0000 4613 1841


  MKIDN stoart       stoart       stoart     psj      ejm