Prenumerata

ZAPRENUMERUJ JAZZ FORUM

Prenumerata gwarantuje stały i bezpośredni kontakt z naszym czasopismem, które nie jest dostępne w każdym kiosku. Wydawane przez nas specjalne płyty kompaktowe otrzymują wyłącznie prenumeratorzy – pozostali czytelnicy, którzy kupują JAZZ FORUM w kioskach i sklepach muzycznych, otrzymują pismo bez płyty.

JAZZ FORUM ukazuje się osiem razy w roku, regularnie co 1,5 miesiąca, co drugi numer jest łączony (w 2023 roku ukażą się następujące numery: 1-2/2023, 3/2022, 4-5/2023, 6/2023, 7-8/2023, 9/2023, 10-11/2023, 12/2023).

Cena prenumeraty (pismo wraz z płytą):

  • prenumerata roczna priorytetowa (8 numerów) – 180 zł

  • prenumerata roczna zwykła (8 numerów) – 172 zł

  • prenumerata półroczna priorytetowa (4 numery) – 90 zł

  • prenumerata półroczna zwykła (4 numery) – 86 zł

Wyjątkowo można zaprenumerować w naszej redakcji samo pismo (bez płyty), wówczas cena subskrypcji wynosi:

  • prenumerata roczna priorytetowa / zwykła (8 numerów) – 140 zł / 132 zł

  • prenumerata półroczna priorytetowa / zwykła (4 numery) – 70 zł / 66 zł

W przypadku zamówień zagranicznych prenumerata dostępna wyłączenie w wersji priorytetowej (Europa, USA, Australia, etc.)

Pismo z płytą CD:

  • prenumerata roczna priorytetowa (8 numerów) – 270 zł 

  • prenumerata półroczna priorytetowa (4 numery) – 135 zł 

Pismo bez płyty CD:

  • prenumerata roczna priorytetowa  (8 numerów) – 240 zł 

  • prenumerata półroczna priorytetowa (4 numery) – 120 zł 

EGZEMPLARZE ARCHIWALNE

W redakcji dostępne są egzemplarze archiwalne z lat 1999-2021.
Numer archiwalny z płytą CD: cena 12 zł, z kosztami wysyłki 16 zł 
Numer archiwalny bez płyty CD: cena 10 zł, z kosztami wysyłki 14 zł  priorytetowa
Płyta CD: cena 8 zł, z kosztami wysyłki 12 zł priorytetowa.
Ponadto reprint programu legendarnego festiwalu „Sopot 57” oraz publikacja „Jeden jest jazz… Tyrmand jego prorokiem”: cena 15 zł, z kosztami wysyłki 19 zł priorytetowa
Wszystkie ceny zawierają stawkę VAT 
Pełny zestaw numerów archiwalnych

Wpłat na prenumeratę należy dokonywać na nasze konto

For Jazz Sp. z o.o.
skr. poczt. 2 
00-963 Warszawa 81
Bank PEKAO SA O/W-wa 
08 1240 6218 1111 0000 4613 1841 

Przelewy zagraniczne:
swift code PKOPPLpW
Iban PL08 1240 6218 1111 0000 4613 1841

Można dokonać wpłaty posługując się blankietem przekazu pocztowego. 

Masz pytanie dotyczące prenumeraty lub numerów archiwalnych? Napisz do nas. Kontakt z działem archiwum: jazzforum@jazzforum.com.pl

  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm