Redakcja

Redaktor naczelny:
Paweł Brodowski

Redakcja:
 Ela Lamch (sekretarz redakcji), Marek Romański, Kasia Stańczyk (dtp)

Piszą m.in:
Aleksandra Andrearczyk, Piotr Baron, Anna Bernat, Mariusz Bogdanowicz, Ryszard Borowski, Jan Cegiełka, Bogdan Chmura, Stanisław Danielewicz, Adam Domagała, Karol Dobrowolski, Adam Dobrzyński, Adam Domagała, Andrzej Dorobek, Marek Dusza, Tomasz Furmanek (Wielka Brytania), Marek Garztecki, Ryszard Gloger, Tomasz Gregorczyk, Cezary Gumiński, Łukasz Iwasiński, Piotr Iwicki, Andrzej Kalinowski, Piotr Kałużny, Łukasz Kamiński, Krzysztof Karpiński, Marta Kula, Łukasz Maciejewski, Piotr Majewski, Andrzej Matysik, Leszek Możdżer, Aneta Norek, Dionizy Piątkowski, Marek Piechnat (Sztokholm), Asia Pieczykolan, Przemek Psikuta, Robert Ratajczak, Piotr Rodowicz, Anna Ruttar, Barnaba Siegel, Tomasz Szachowski, Janusz Szrom, Dorota Szwarcman, Tomasz Tłuczkiewicz, Martyna van Nieuwland, Michał Wilczyński, Piotr Wojdat, Jan Ptaszyn Wróblewski, Zbigniew Wrombel, Daniel Wyszogrodzki, Rafał Zbrzeski, Mery Zimny, Konrad Żywiecki

Fotografują:
Jurek Bartkowski, Filip Błażejowski, Łukasz Gawroński, Urszula Las, Henryk Malesa, Sławek Przerwa, Marek Rokoszewski, Kasia Stańczyk, Jerzy Stokowski, Jarek Wierzbicki

Założyciel pisma
(1965): Jan A. Byrczek

Wydaje:
FOR JAZZ, Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 58
00-545 Warszawa

NIP 526-02-01-726, REGON: 012070994
KRS 0000340826, Kapitał zakładowy 10.000,00
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS

Prezes Zarządu: Paweł Brodowski
Księgowość: Advertax - Malwina Florczak

Druk:
ABC Zakład Poligraficzny
ul. Wielkiego Dębu 27
03-262 Warszawa

Pismo specjalistyczne
6,000 egz.

Copyright ©2024 For Jazz Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

Indeks 36214X, ISSN 0324-8801Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

  MKIDN stoart       stoart       stoart     psj      ejm