Regulamin sklepu Jazz Forum

DANE FIRMY

Sklep prowadzony jest przez firmę:

For Jazz sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 58
00-545 Warszawa
NIP 526-02-01-726

For Jazz sp. z o.o. jest wydawcą miesięcznika „Jazz Forum”.


KUPOWANIE

Aby dokonać zakupu należy dodać wybrane produkty do koszyka a następnie „Przejść do kasy” i wypełnić formularz wysyłki. Konieczna jest rejestracja użytkownika, żeby potwierdzić poprawność danych oraz żeby można było śledzić historię zakupów.

Podstawowym warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych adresowych wraz z poprawnym, aktualnym adresem e-mail.

Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.jazzforum.com.pl/store są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

Jeden użytkownik może zakupić maksymalnie dwie sztuki tej samej płyty CD, która dołączona była do magazynu Jazz Forum. 

CZAS REALIZACJI
Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Czas realizacji zamówienia to 1-12 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail), nie będą rozpatrywane.

Firma For Jazz sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości, choć oczywiście będziemy starać się je wyjaśnić.

KOSZTY WYSYŁKI

0 zł - prenumerata, numery archiwalne z płytami i bez, płyty archiwalne, foldery, książki: „Gitara jazzowa”, „Kolorowe lata” (bez względu na ilość)

Przesyłka ekonomiczna:

13 zł – jedna książka (wszystkie tytuły poza „Gitara jazzowa” i „Kolorowe lata”) lub jeden plakat

22 zł – dwie i więcej książek (wszystkie tytuły poza „Gitara jazzowa” i „Kolorowe lata”) lub plakatów

Przesyłka priorytetowa:

15 zł – jedna książka (wszystkie tytuły poza „Gitara jazzowa” i „Kolorowe lata”) lub jeden plakat

26 zł – dwie i więcej książek (wszystkie tytuły  poza „Gitara jazzowa” i „Kolorowe lata”) lub plakatów.

Wysyłka Pocztą Polską

ODBIÓR OSOBISTY

Firma For Jazz sp z.o.o prowadzi sprzedaż wysyłkową, ale jest możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru w siedzibie redakcji. Adres redakcji:
Jazz Forum
ul. Hoża 35/24
00-681 Warszawa
Czynne od poniedziałku do piątku, 10.00-16.00.

 

WYSYŁKA ZAGRANICZNA
Sklep internetowy Jazz Forum posiada wyłącznie opcję wysyłki na terenie Polski. W celu indywidualnej wyceny przesyłki zagranicznej prosimy o kontakt pod adresem sklep@jazzforum.com.pl

 

Jeśli chcieliby Państwo dokonać zakupów z wysyłką towarów (w tym również prenumerata) zagranicę - bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt w celu indywidualnego ustalenia kosztów: sklep@jazzforum.com.pl lub +48 22 621 94 51

 

FAKTURY

Na życzenie klienta Firma For Jazz sp. z o.o wystawia potwierdzenie zakupu lub fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić formularz, pole: dane firmy.

Bardzo prosimy o uważne sprawdzenie zamówienia oraz danych do wysyłki przed finalizacją zamówienia. Usprawni to wysyłkę oraz pozwoli uniknąć innych problemów.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z  art. 27 i następnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta  przysługuje Państwu jako konsumentom prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych produktów bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia Państwu towaru, a więc od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Państwa lub wskazaną przez Państwo osobę trzecią inną niż przewoźnik.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Nasz sklep potwierdzi Państwu fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez wysłanie stosownego maila, niezwłocznie po jego odczytaniu.
W tym celu należy w terminie 14 dni złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), na adres:
Jazz Forum – sklep, ul. Hoża 35/24, 00-681 Warszawa z dopiskiem: „Zwrot”
W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia przez Państwa od umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, a Państwo ponosicie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracany towar musi więc być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Państwu jako konsumentom w wypadku umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość, Sklep dokonuje niezwłocznego zwrotu ceny zakupionego w Sklepie towaru wraz z kosztem dostarczenia Państwu rzeczy (nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Państwo użyli przy nabyciu towarów, albo na wskazany przez Państwa rachunek bankowy.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania do Sklepu, towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, pokrywacie Państwo sami i nie podlega on zwrotowi, biorąc pod uwagę to, że ze względu na swój charakter nasze towary mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.


REKLAMACJE
Reklamowany produkt przez Państwa (posiadający wady fabryczne, niezgodny ze złożonym zamówieniem itd.) wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), prosimy dostarczyć lub odesłać niezwłocznie na adres:
Jazz Forum ul. Hoża 35/24, 00-681 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja”
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
W przypadku uznania przez Sklep Państwa reklamacji, wadliwy produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu).
Sklep wedle Państwa życzenia zaoferuje do wyboru inne, dostępne w Sklepie produkty lub zwróci Państwu cenę towaru wraz z kosztami przesyłki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług sklepu www.jazzforum.com.pl
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
For Jazz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
KRS: NIP 526 02 01 726 REGON: 012070994
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.jazzforum.com.pl.
Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.



W przypadku reklamacji lub zwrotów prosimy o kontakt:

e-mail: sklep@jazzforum.com.pl

telefon: 22-621-94-51



  MKIDN stoart       stoart       stoart     psj      ejm