Listy
Maciej Sikała
fot. Maria Laskowska

Trzy Poprawki

Stanisław Danielewicz


Kolejny numer (JF 4-5/2012) mojego ulubionego pisma zawiera błędy dotyczące śródmiejskiego środowiska jazzowego, a ja po raz kolejny proszę o sprostowanie – tym razem dotyczące trzech różnych tekstów!

1. Chciałbym być taki zdolny, by  umieć sfotografować Macieja Sikałę tak interesująco, jak to widać na zdjęciu ilustrującym moją recenzję „Benefis Macieja Sikały”. Niestety, przypisanie mi autorstwa tego zdjęcia nie zmieni faktu, że fotograf ze mnie lekkopółśredni, a autorką intrygującego zdjęcia „podwójnego” saksofonisty jest w rzeczywistości pani Maria Laskowska.

2. Bogdan Chmura, który był uprzejmy zająć się moją książką poświęconą historii jazzu w Trójmieście,  w artykule „W kłębowisku Jazzowiska”, pisząc o wybitnym trębaczu Musiale, zapisał jego imię jako „Aleksander”.
Tymczasem Alek  to w rzeczywistości Alojzy, co można łatwo sprawdzić, sięgając do indeksu nazwisk  w książce…

3. Trzecia poprawka dotyczy recenzji Michała Wilczyńskiego płyty trójmiejskiej grupy Rama 111.  Autor pisze: „W 1968 roku czterech studentów gdańskiej PWSM założyło zespół…”  Prawdą jest, że zespół Rama 111 powstał mniej więcej w owym czasie, ale wśród założycieli było tylko dwóch studentów: Jan Rejnowicz i Roman Skurzyński. Pozostali muzycy – Przemek Dyakowski i Andrzej Śliwa studentami nie byli (co nie umniejsza ich zasług,  jeśli idzie o jakość propozycji repertuarowych zespołu).

Czytelnikom i Redakcji pozostawiam ocenę, czy warto się bić o takie „drobiazgi” na łamach jedynego polskiego periodyku zajmującego się jazzem, którego każdy numer ma przecież wartość historyczną.

Z szacunkiem
Stanisław Danielewicz

 


Zobacz również

MKJazz Foto 2020 – Sprostowanie

MKJazz Foto 2020 – Sprostowanie  Więcej >>>

Potrójny błąd

Inny reżyser, inny kompozytor, inny film Więcej >>>

Sprostowanie

Wkradły się błędy do Jazz Forum 12/2018 oraz 1-2/2019 Więcej >>>

Sprostowanie

Do wywiadu z Branfordem Marsalisem wkradły się błędy (12/2015 Jazz Forum). Więcej >>>

  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm
Dokument bez tytułu