Aktualności
Fryderyk 2019Akademia Fonograficzna rozpoczęła rejestrację zgłoszeń do nagrody Fryderyk 2019.

Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu upływa w poniedziałek 19 listopada 2018 roku.
UWAGA! Zmiana okresu kwalifikacyjnego – w edycji 2019 do konkursu mogą zostać zgłoszone nagrania, wprowadzone do obrotu pomiędzy 1 stycznia 2018 a 30 listopada 2018.
Termin przyjmowania zgłoszeń jest krótszy niż okres kwalifikacyjny bieżącej edycji – nagrania, które ukażą się na rynku między 19 a 30 listopada, trzeba zatem zgłosić już wcześniej.
Nagrania, które pojawią się na rynku między 1 a 31 grudnia 2018 roku będą mogły ubiegać się o nominacje w edycji 2020.
Rejestracji zgłoszenia może dokonać przedstawiciel wytwórni fonograficznej, sam artysta wykonawca lub jego manager.
Instrukcja rejestracji wydawnictw w konkursie Fryderyk 2019 i Regulamin Akademii Fonograficznej na stronie www.zpav.pl

Aby zarejestrować wydawnictwo, wejdź na http://zgloszenia.fryderyki.pl

MUZYKA ROZRYWKOWA
W edycji 2019 albumy z muzyką rozrywkową będzie można zgłosić w aż 18 kategoriach „gatunkowych”. Wiele niszowych segmentów rynku muzycznego i stylów muzycznych, takich jak punk, dance, muzyka poetycka czy muzyka dziecięca, zyskuje w tym roku możliwość walki o nominację w obrębie swojego gatunku.

Pojawia się również zupełnie nowa, cross-formatowa kategoria: Nowe Wykonanie. Będzie można do niej zgłosić albumy, utwory oraz realizacje video. Obejmuje ona dawne albumy i utwory, które zostały przez danego wykonawcę nagrane ponownie, utwory innych wykonawców – tzw. covery, a także nagrania koncertowe (w tym także koncertowe DVD). Zgłoszenia do tej kategorii można rejestrować na poszczególnych formularzach dla albumu, utworu oraz teledysku/realizacji video – wszystkie zgłoszone w ten sposób pozycje pojawią się natomiast na liście do głosowania w jednej wspólnej kategorii Nowe Wykonanie. Ważną informacją jest to, że nagrania kwalifikujące się do tej kategorii i w niej zgłoszone, nie mogą być zgłoszone do innych kategorii „gatunkowych” albumu, takich jak np. Album Roku Pop, do kategorii Utwór Roku, ani do kategorii Teledysk Roku.

Kolejną nowością w tej edycji jest przywrócenie po kilku latach kategorii Najlepsza Oprawa Graficzna, w której nagradzane będą najlepsze okładki płytowe i graficy, którzy je zaprojektowali.

Dwie nowe kategorie to także Autor Roku i Kompozytor Roku; Akademia postanowiła nagrodzić w osobnej kategorii twórców – autorów i kompozytorów utworów, które zostały nagrane i opublikowane w roku danej edycji.

Powraca po kilku latach także kategoria dla najlepszej płyty zagranicznej.

MUZYKA POWAŻNA
Kategorie muzyki poważnej pozostają niezmienione w edycji 2019. Płyty można rejestrować tylko w jednej kategorii. Albumy, które ze względu na czas powstania kompozycji kwalifikują się do kategorii Muzyka Dawna albo Muzyka Współczesna nie mogą być zgłoszone do kategorii klasyfikujących zgłoszenia ze względu na styl wykonania (np. Muzyka Kameralna).

UWAGA! Płyty wydane przez zagranicznych producentów mogą być zakwalifikowane jedynie do kategorii Najlepszy Album Polski Za Granicą.

MUZYKA JAZZOWA
Bez zmian pozostają także kategorie muzyki jazzowej. Zgłaszający rejestrują albumy jazzowe w kategorii Album Roku Jazz. Mogą także zgłaszać muzyków jazzowych do kategorii Fonograficzny Debiut Roku. Dodatkowo jazzowa Rada Akademii Fonograficznej kwalifikuje artystów, występujących na zgłoszonych do konkursu albumach, do kategorii Jazzowy Artysta Roku.

  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm