Aktualności
Koronawirus: list Ministra do ludzi kulturyMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystosował list do twórców, artystów i ludzi kultury w Polsce

Szanowni Państwo,
Decyzja o  odwołaniu  wydarzeń artystycznych w nadchodzących  dwóch  tygodniach była  konieczna  dla dobra jednostek i całego społeczeństwa.

Jestem  przekonany, że  w zaistniałej sytuacji środowiska  twórcze i artystyczne stawią  czoła  wyzwaniu, demonstrując odpowiedzialną i  obywatelską postawę. Liczę na solidarność środowisk twórczych ze społeczeństwem  i  zaangażowanie Waszego autorytetu oraz  popularności w promowanie metod walki z pandemią. W trosce o  zdrowie i bezpieczeństwo publiczne, przypominam o konieczności bezwzględnego stosowania się  do zaleceń  dotyczących  norm  funkcjonowania społeczeństwa w sytuacji realnego zagrożenia epidemiologicznego.

Szanowni Państwo,
Najważniejsza sprawa to przestrzeganie zasad higieny i maksymalne, zdecydowane ograniczenie bezpośrednich kontaktów interpersonalnych i przypadkowych spotkań. Jeżeli ograniczymy dopływ wirusa z zewnątrz i jednocześnie zastosujemy rygorystyczne zasady higieny i izolacji, po kilku tygodniach powinniśmy zatrzymać dynamikę rozwoju epidemii, a następnie przejść do fazy jej wygaszania.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że czasowe zawieszenie działalności instytucji kultury pociąga za sobą poważne i dotkliwe konsekwencje dla środowisk twórczych i artystycznych. Dlatego analizujemy możliwości  pozyskania  dodatkowych środków publicznych i wypracowania  nowych narzędzi  przeciwdziałania  zagrożeniu  finansowemu, które  już dziś sygnalizują  w  swych  apelach  organizacje środowiskowe i indywidualni twórcy. 

Artyści i twórcy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się o pomoc Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc-socjalna-dla-tworcow-i-artystow). Staramy się o zwiększenie środków budżetowych na ten cel. Niebawem poinformujemy Państwa o możliwej skali i kryteriach dodatkowej pomocy.

Jednocześnie przypominam, że twórcy i artyści prowadzący przedsiębiorstwa lub jednoosobową działalność gospodarczą mogą korzystać z przygotowywanych przez rząd narzędzi ochrony i wspierania przedsiębiorców dotkniętych ograniczeniami działalności.

Drodzy Twórcy i Artyści,
Wasza publiczność obserwuje Was,  śledzi Wasze profile w mediach społecznościowych, słucha Waszych wypowiedzi medialnych. Mają one niemałą siłę wzorotwórczą.

Wierzę, że dacie Państwo przykład, jak w poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności za wspólny los sprostać dramatycznemu wyzwaniu, wobec którego wszyscy stoimy. Tak, jak to już nieraz bywało w naszej trudnej historii, gdy Wielcy Artyści pełnili rolę duchowych przewodników w czasach próby.

Bądźmy odpowiedzialni i dzielni. Rząd i wszystkie służby pracują  cały czas na rzecz opanowania sytuacji. Ale odpowiedzialność dotyczy nas wszystkich. Aby pokonać zagrożenie konieczne jest zaangażowanie i współpraca całej naszej polskiej wspólnoty.

Z wyrazami najwyższego szacunku
Piotr Gliński
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm