Aktualności

czwartek 21.10, godz.17.00 
Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Dąbrowskiej
Spotkanie autorskie z Danielem Wolakiem i promocja jego książki „Archiwum Polskiego Rocka”, ilustrowane prezentacjami muzycznymi Aleksandry Barcikowskiej

czwartek 21.10,  godz. 19.00
OT RONDO
Spektakl Teatru Tańca ENZA „Nuta Norwida” (z muzyką Cz. Niemena)

piątek 22.10, godz. 10.00
OT RONDO
Sesja naukowa i panel dyskusyjny przygotowane przez Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

piątek 22.10, godz. 19.00
Kawiarnia Artystyczna ANTRAKT godz. 19.00
Koncert Marty Zalewskiej z zespołem (rock)

sobota 23.10, godz. 19.00
OT RONDO
Wystawa: „Wydawnictwa płytowe Cz. Niemena”
Koncert Maciej Fortuna z zespołem (jazz)

niedziela 24.10, godz. 19.00
OT RONDO
Wernisaż wystawy grafik „Niemenowsko-Norwidowskie impresje” w kresce  Katarzyny Tomasiak
Koncert Natalii Niemen z zespołem w programie „Niemen mniej znany”

Niemen Non Stop NorwidMarta Zalewska, Natalia Niemen i Maciej Fortuna na 15. edycji festiwalu w Słupsku, 21-24 października  

Tegoroczna edycja Festiwal Młodych Talentów jest z jednej strony kontynuacją wcześniejszych wydarzeń, z drugiej zaś, w związku z okrągłą rocznicą, czymś w rodzaju podsumowania, stąd artyści związani z naszą sceną już wcześniej. Przede wszystkim jednak organizatorzy stawiają tym razem na artystyczne powiązania między Czesławem Niemenem i Cyprianem Norwidem. Festiwal został wpisany do krajowego programu obchodów Roku Norwidowskiego.


Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali młodzi, choć już dojrzali artystycznie wykonawcy, nagrodzemi niegdyś w Konkursie Piosenki scen@niemena, którzy pokażą się we własnym repertuarze, ale też w nowych, oryginalnych, interpretacjach duetu Niemen-Norwid.

W programie sesja naukowa i panel dyskusyjny Niemen Non Stop IX: „Z Norwidem. W dwusetną rocznicę urodzin poety” Ośrodka Badań nad Twórczością C. Norwida KUL, spektakl Teatru Tańca ENZA „Nuta Norwida”, wystawy („Wydawnictwa płytowe Cz. Niemena” oraz wystawy grafik „Niemenowsko-Norwidowskie impresje w kresce Katarzyny Tomasiak”) i oczywiście koncerty: Marty Zalewskiej z zespołem (rock), Macieja Fortuny z zespołem (jazz) oraz Natalii Niemen z zespołem w programie ,,Niemen mniej znany’’.

Zadanie zrealizowano ze środków Województwa Pomorskiego.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta Słupsk.

Festiwal został wpisany do krajowego programu obchodów Roku Norwidowskiego w przestrzeni kultury.  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm