Aktualności
Oświadczenie w sprawie Małej Akademii Jazzu ®

Bogusław DziekańskiZnak towarowy „Mała Akademia Jazzu” jest zastrzeżony.

Decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej został zastrzeżony znak towarowy słowno-graficzny „Mała Akademia Jazzu maj” na rzecz Bogusława Zenona Dziekańskiego, Gorzów Wielkopolski, Polska.

W postępującej globalizacji i komercjalizacji życia publicznego, w tym muzycznego, koniecznym okazało się wystąpienie o udzielenie właściwej ochrony prawnej instytucji o tak dużych zasługach dla edukacji i kultury, która od 30 lat działa prężnie na rzecz edukacji muzycznej i popularyzowania muzyki jazzowej wśród jej najmłodszych odbiorców. 

Każdy, kto chciałby odtąd skorzystać z dorobku Małej Akademii Jazzu maj®, użyć jej znaków, występować pod jej szyldem, winien uzyskać stosowne zezwolenie. 

Ochrona patentowa ułatwi skuteczne strzeżenie wartości jej dotychczasowego dorobku, zaś w przypadku bezprawnych prób jego zawłaszczenia lub ingerencji innych podmiotów, pozwoli na natychmiastową i skuteczną reakcję prawną nie tylko na uproszczonej ścieżce cywilnej, ale co również istotne, szybkiej i nieuchronnej drodze karnej.

W Polsce zaczęło pojawić się coraz więcej działań, które tą nazwą się posługują, ale z gorzowskim modelem edukacyjnym nie mają nic wspólnego. Dlatego tę przestrzeń należało uporządkować. Tylko działania oparte na tym modelu otrzymają prawo do posługiwania się nazwą i znakiem graficznym. Ochrona patentowa ułatwi skuteczne strzeżenie wartości jej dotychczasowego dorobku, który nierozerwalnie związany jest od 1986 roku XX wieku z Gorzowem Wielkopolskim.

  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm