Aktualności
Zjazd PSJ!

Piotr RodowiczWalne Zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego 26 marca w Jazz Clubie Akwarium w Warszawie

Drodzy Koleżanki i Koledzy, Członkowie i przyszli Członkowie PSJ!

Jak każe statut Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, 26 marca o godz. 12.00 w Jazz Clubie Akwarium przy ul. Krakowskie Przedmieście 60a w Warszawie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków PSJ. Ustępujące władze złożą sprawozdanie z trzyletniej kadencji. Wybierzemy nową Radę Programową, Zarząd, który ze swego grona wybierze Prezesa oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Uchwalimy cele dla nich na kolejną kadencję.

Trzy lata temu obejmowaliśmy rządy w Stowarzyszeniu z entuzjazmem i wiarą w jego przyszłość. Reaktywowana Rada Programowa rozszerzyła grono członków bezpośrednio zaangażowanych w sprawy Stowarzyszenia. Możliwości Zarządu znacznie ograniczał brak w Stowarzyszeniu mechanizmu wykonawczego. Naszym największym sukcesem było anulowanie niemal półmilionowego długu, który przez ćwierć wieku (!) obezwładniał PSJ. Największą porażką jest niefortunne zaangażowanie w reaktywację klubu Akwarium. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej od 20 marca będą dostępne na www.psjazz.waw.pl

Stowarzyszenie jest nadal jednym z głównych partnerów dialogu społecznego w sprawach kultury i sztuki. Między innymi bierze udział w konsultacjach projektowanego nowego prawa regulującego „ustrojowy” status artysty. Prawo to przewiduje ważną rolę stowarzyszeń artystycznych, w tym PSJ, 
w jego weryfikacji, i stanowi jeszcze jeden ważny powód, aby do PSJ przystąpić. Zapraszamy do Stowarzyszenia muzyków, menedżerów i publicystów jazzowych. Wzór deklaracji członkowskiej na www.psjazz.waw.pl Trzeba ją wypełnić i wysłać na adres: biuro@psjazz.pl. Pod tym samym adresem można zapytać o swój status członkowski a także uaktualnić adres e-mail.

Jeśli, tak jak my, nie straciliście entuzjazmu i wiary w przyszłość PSJ, spotkajmy się 26 marca na Walnym Zgromadzeniu.

Pozdrawiam,
Piotr Rodowicz
Prezes PSJ

  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm