Prenumerata

ZAPRENUMERUJ JAZZ FORUM

Prenumerata gwarantuje stały i bezpośredni kontakt z naszym czasopismem, które nie jest dostępne w każdym kiosku. Wydawane przez nas specjalne płyty kompaktowe otrzymują wyłącznie prenumeratorzy – pozostali czytelnicy, którzy kupują JAZZ FORUM w kioskach i sklepach muzycznych, otrzymują pismo bez płyty.

JAZZ FORUM ukazuje się osiem razy w roku, regularnie co 1,5 miesiąca, co drugi numer jest łączony (w roku 2019 roku ukażą się następujące numery: 1-2/2019, 3/2019, 4-5/2019, 6/2019, 7-8/2019, 9/2019, 10-11/2019, 12/2019).

Cena prenumeraty (pismo wraz z płytą):

  • prenumerata roczna priorytetowa (8 numerów) – 150 zł

  • prenumerata roczna zwykła (8 numerów) – 142 zł

  • prenumerata półroczna priorytetowa (4 numery) – 75 zł

  • prenumerata półroczna zwykła (4 numery) – 71 zł

Wyjątkowo można zaprenumerować w naszej redakcji samo pismo (bez płyty), wówczas cena subskrypcji wynosi:

  • prenumerata roczna priorytetowa / zwykła (8 numerów) – 110 zł / 102 zł

  • prenumerata półroczna priorytetowa / zwykła (4 numery) – 55 zł / 51 zł

W przypadku zamówień zagranicznych (Europa, USA, Australia, etc.)

Pismo z płytą CD:

  • prenumerata roczna priorytetowa / zwykła (8 numerów) – 240 zł / 220 zł

  • prenumerata półroczna priorytetowa / zwykła (4 numery) – 120 zł / 110 zł

Pismo bez płyty CD:

  • prenumerata roczna priorytetowa / zwykła (8 numerów) – 208 zł / 178 zł

  • prenumerata półroczna priorytetowa / zwykła (4 numery) – 104 zł / 89 zł

EGZEMPLARZE ARCHIWALNE

W redakcji dostępne są egzemplarze archiwalne z lat 1999-2017.
Numer archiwalny z płytą CD: cena 9 zł, z kosztami wysyłki 11 zł ekonomiczna, 12 zł priorytetowa
Numer archiwalny bez płyty CD: cena 7 zł, z kosztami wysyłki 9 zł ekonomiczna, 10 zł priorytetowa
Płyta CD: cena 8 zł, z kosztami wysyłki 10 zł ekonomiczna, 11 zł priorytetowa.
Ponadto reprint programu legendarnego festiwalu „Sopot 57” oraz publikacja „Jeden jest jazz… Tyrmand jego prorokiem”: cena 12 zł, z kosztami wysyłki 14 zł ekonomiczna, 15 zł priorytetowa
Wszystkie ceny zawierają stawkę VAT 
Pełny zestaw numerów archiwalnych

Wpłat na prenumeratę należy dokonywać na nasze konto

For Jazz Sp. z o.o.
skr. poczt. 2 
00-963 Warszawa 81
Bank PEKAO SA O/W-wa 
08 1240 6218 1111 0000 4613 1841 

Przelewy zagraniczne:
swift code PKOPPLpW
Iban PL08 1240 6218 1111 0000 4613 1841

Można dokonać wpłaty posługując się blankietem przekazu pocztowego. 

Masz pytanie dotyczące prenumeraty lub numerów archiwalnych? Napisz do nas. Kontakt z działem archiwum: jazzforum@jazzforum.com.pl

  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm