1. B. M. Rag

2. In the Dark

3. J.J. Dixie

4. In a Mist

5. Z poniedziałku na wtorek

6. Masbes

7. Zostań mężczyzną

8. In the Dark

9. Upał

10. Daven Port Blaes

11. J.J. Dixie

12. Candlelights

13. Nietoperz

14. Cloads

Bix & Henryk

Five O’Clock Orchestra & Friends

Five O’Clock Orchestra: Tadeusz Ehrhardt-Or­gie­lew­ski, kor­net, li­der; An­drzej War­dę­ga, per­ku­sja; Eu­ge­niusz „Ker­ry” Mar­sza­łek, kon­tra­bas; Woj­ciech Ka­miń­ski, for­te­pian; An­drzej No­wic­ki, ban­jo; Ja­kub Mo­roń, pu­zon; Ja­nusz Soł­ty­sik, klar­net, sak­so­fo­n­ so­pra­no­wy i te­no­ro­wy; Andrzej Wardęga, perkusja; oraz gościnnie: An­drzej Ja­go­dziń­ski, fortepian (2, 4, 6, 7 i 12); Robert Majewski, flugelhorn (5, 7); Siergiej Wowkotrub, skrzypce (8); Włodzimierz Gołębiowski, klarnet, klarnet basowy, saksofon tenorowy (8); Daniel Pomorski, trąbka (8, 13); Agnieszka Wilczyńska, śpiew (14); Kwartet smyczkowy (11)

  MKIDN stoart       stoart       stoart     psj      ejm