Aktualności

fot. Bogumil Mihaylov

Podpisz petycję tutajnaszademokracja.pl
Apel STOART-uZwiązek Artystów Wykonawców zwraca się z prośbą o wsparcie apelu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W obliczu nadchodzących zmian w prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie naszego apelu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Naszym celem jest zapewnienie, że nowelizacja rzetelnie ochroni interesy wszystkich artystów, gwarantując im sprawiedliwe i proporcjonalne wynagrodzenie, za udostępnianie ich twórczości w internecie.

Szczególną uwagę zwracamy na art. 86 ust. 3, który umożliwia wyłączenie pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania. Tym samym pozwala korporacjom na dyktowanie artystom wykonawcom niekorzystnych warunków umów. Brak pośrednictwa ze strony OZZ oznacza brak instytucjonalnej ochrony praw artystów wykonawców na polu cyfrowym. W efekcie, doprowadzi to do marginalizacji tysięcy artystów, szczególnie tych, których twórczość nie wpisuje się w masowe trendy oraz debiutujących na rynku muzycznym.

Nasz apel poparło już ponad 30 organizacji zrzeszających artystów wykonawców, reprezentujących największe polskie instytucje kultury oraz prawie 1200 osób.

Tylko wspólnymi siłami możemy wpłynąć na kształt ustawy, która zdecyduje o naszej przyszłości.

Zachęcamy podpisania zapoznania się z pełną treścią apelu na stronie

sprawiedliwamuzyka.pl

i poparcie internetowej wersji naszej inicjatywy:

naszademokracja.pl/petitions/przyszlosc-artystow-wykonawcow-apel-do-ministerstwa-kultury-i-dziedzictwa-narodowego

Razem możemy więcej! Dlatego gorąco zachęcamy do udostępniania tego apelu wśród innych artystów, instytucji kultury i wszystkich zainteresowanych, aby nasz wspólny głos był silniejszy.

Z wyrazami szacunku,

ZAW STOART

  MKIDN stoart       stoart       stoart     psj      ejm